Forskning efter ämne

Här kan du söka efter forskare och forskargrupper vid Medicinska fakulteten med hjälp av Universitetskanslerämbetets (UKÄ) ämnesklassificering. Länkarna leder vidare till forskare och forskargrupper i vår forskningsportal.

Medicinska grundvetenskaper

 

Klinisk medicin

 

Hälsovetenskaper

 

Medicinsk bioteknologi

 • Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
  Forskare |  Grupper
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi
  Forskare |  Grupper
 • Biomaterialvetenskap
  Forskare  |  Grupper
 • Annan medicinsk bioteknologi
  Forskare  |  Grupper

 

Annan medicin och hälsovetenskap