Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tre lundaforskare får SSMF:s Stora Anslag 2020

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar årligen ut SSMF:s Stora Anslag till yngre, lovande medicinska forskare. Anslagsmottagarna tilldelas medel för fyra års forskning på hel- eller halvtid med målet att etablera en självständig vetenskaplig karriär. Vid årets utlysning bedömdes 203 ansökningar varav åtta beviljades.
Isaac Canals, Linda Johnson och Catharina Hagerling vid Lunds universitet är tre av årets anslagsmottagare.

Isaac Canals
Isaac Canals.

Isaac Canals: 6 800 000 kronor för 4 års forskning på heltid

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Projekttitel: Cell-autonoma och icke autonoma defekter vid Lysosomala inlagringssjukdomar-cellterapi med genmodifierade astrocyter.

”Lysosomer är viktiga delar i våra celler, vars huvudfunktion är att bryta ner oönskat material. I lysosomala inlagringssjukdomar (LSDs) störs lysosomens funktion. LSDs drabbar barn i tidig ålder och leder till allvarliga funktionsnedsättningar i hjärnan. Sjukdomen beror på mutationer i gener och i dagsläget saknas effektiv behandling.
De senaste åren har en ny teknik tillåtit forskare att tillverka stamceller från hudceller från patienter. I det här projektet kommer jag att tillverka stamceller från patienter med LSDs, producera olika typer av hjärnceller för att studera deras funktion i cellodlingar. Jag kommer också att producera sfäriska miniatyrhjärnor med en diameter på 2-4 mm som är snarlika en hjärna under utveckling för att studera hur utvecklingen påverkas i hjärnan hos patienter med LSDs. Eftersom LSDs beror på mutationer i gener, kommer jag återställa dessa mutationer med CRISPR/Cas9 för att utforska möjligheten att använda cellterapi som ett led i behandling av sjukdomen.”

 

Linda Johnson: : 6 800 000 kronor för 4 års forskning på heltid

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Projekttitel: Förmaksmyopati som förstadium till förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke.

 ”Förmaksflimmer(FF) är en folksjukdom; över tio procent av svenskar över 75 års ålder är drabbade. Konsekvenserna är allvarliga: ökad risk för stroke, demens, hjärtsvikt och för tidig död. Tidiga tecken på FF kan upptäckas med registrering av EKG över ett dygn (24hEKG). De som har talrika förmaksutlösta extraslag eller förstorade förmak har ökad risk att utveckla FF under de närmsta åren.
Det övergripande målet är att upptäcka individer med ökad risk för FF, och erbjuda en insats som förhindrar detta. Stroke som orsakas av FF kan förebyggas med blodförtunnande läkemedel, men många stroke inträffar innan FF upptäckts. Andra komplikationer, som hjärtsvikt, kan inte förebyggas. Därför är det viktigt att kunna upptäcka ökad risk för FF, för att kunna förebygga FF och dess komplikationer Detta skulle innebära förbättrad hälsa för många människor.” 

 

Catharina Hagerling
Catharina Hagerling

Catharina Hagerling: 5 724 000 för 4 års forskning på halvtid

Institutionen för laboratoriemedicin

Projekttitel: Hindra spridning av neuroblastom med kroppens egna immunceller

”Neuroblastom är en barncancerform som står för cirka 15 % av alla dödsfall relaterade till barncancer. Trots att barn med neuroblastom av högrisktyp får intensiv behandling är överlevnaden på lång sikt under 50 %. En avgörande faktor för överlevnaden är huruvida tumören har spridit sig (metastaserat) till andra organ. För att förbättra överlevnaden bland barn som drabbats av neuroblastom behöver vi därmed utveckla nya behandlingsalternativ som specifikt angriper cancerceller som metastaserat. Immunterapi - en behandlingsform som aktiverar kroppens immunförsvar och får immunceller att angripa cancerceller, har visat lovande resultat bland vuxna patienter med spridd cancer. Vi kommer nu utforska vilken roll olika typer av immunceller har för metastasering av neuroblastom och om aktivering eller blockering av olika grupper av immunceller skulle kunna leda till elimination av neuroblastomceller. Förhoppningsvis kommer vi kunna utveckla nya behandlingsstrategier, som gör att kroppens eget immunförsvar kan angripa neuroblastom som har spridit sig till andra vitala organ i kroppen.”
 
För ytterligare information:
SSMF:s kansli: 08-33 50 61 eller info [at] ssmf [dot] se