Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny blodmarkör kan identifiera parkinsonistiska sjukdomar

provrör med blod. foto.
Forskar har i en ny studie funnit att om en patient har en störning i dopaminsystemet så ökar nivåerna av en biomarkör, DDC. Ett viktigt fynd är också att biomarkören mycket lovande går att mätas i blod. Foto: iStock/Gab13.

Är det möjligt att en endaste biomarkör kan påvisa alla typer av sjukdomar som har med dopaminbrist i hjärnan att göra? Ja, det är vad en forskargrupp i Lund är på spåren.
– Vi har sett att ett enzym i ryggvätska och i blod är en användbar markör för att identifiera alla typer av Parkinsonrelaterade sjukdomar med hög träffsäkerhet, säger Oskar Hansson som lett studien.

Markören det handlar om heter DOPA-dekarboxylas (DDC). I den aktuella studien visade sig DDCvara förhöjt hos individer med Parkinsons sjukdom och även hos personer med andra sjukdomar som ger brist på dopamin i hjärnan, men markören var normal vid andra hjärnsjukdomar som Alzheimers sjukdom. Forskarna såg även att DCC var ökat vid Parkinson många år innan individerna utvecklat några symtom. Den avancerade metodik som forskarna använt gör det möjligt att mäta flera tusen proteiner vid ett och samma tillfälle i en liten mängd prover, vilket de gjort med prover från 428 individer. Därigenom har de kunnat identifiera vilka biomarkörer, signalämnen, som kan påvisa om en patient med rörelsestörningar eller kognitiva svårigheter som har skador på dopaminsystemet i hjärnan.
 
– Vi fann att om en patient har en störning i dopaminsystemet så ökar nivåerna av biomarkören, DDC, oavsett var i tid under sjukdomsförloppet patienten befann sig. Ett viktigt fynd är också att biomarkören mycket lovande går att mätas i blod där den är tydligt ökad vid bland annat Parkinsons sjukdom, säger Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus.

Forskarnas fynd kunde verifieras i en grupp med 152 individer. Genom att analysera blodplasmaprover från 174 individer såg forskarna också att den nya biomarkören är tydligt förhöjd hos dem med skador i dopaminsystemet. Det tyder på dess potential som blodprovsbaserat diagnostiskt verktyg menar Oskar Hansson. Skador på dopaminsystemet i hjärnan kan även påvisas med PET-kameraundersökning. Det är dock en mycket kostsam och komplicerad metod och finns bara på specialiserade minneskliniker.

– Eftersom symtomen för de olika neurodegenerativa hjärnsjukdomarna liknar varandra finns en stor risk för feldiagnos, och därmed felbehandling. Därför är det angeläget att hitta säkrare diagnostiska verktyg och metoder och vi lägger ner mycket fokus på det i vår forskning. Dessutom tror jag att man i framtiden kommer behandla olika hjärnsjukdomar redan innan symtomen blivit tydliga, och då kommer blodmarkörer vara viktiga för att hitta rätt individer på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

 

Publikation

"DOPA decarboxylase is an emerging biomarker for Parkinsonian disorders including preclinical Lewy body disease"
Nature Aging 18 september 2023, DOI: 10.1038/s43587-023-00478-y

Kortfakta om studien:parkinsonism och diagnostiska markörer / klinisk forskning / forskarintierad kvantitativ studie / prospektiv, longitudienll kohortstudie / 428 (347 kontroller och 81 med Lewykroppssjukdom).

Studien har finansierats med stöd av: Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Hjärnfonden, Parkinsonstiftelsen, ERA PerMed, strategiska forskningsområdet MultiPark Lunds universitet, Alzheimerfonden, Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse, SUS, Regionalt forskningsstöd, ALF-medel.

Definitioner

  • Parkinsonism är en symtomtriad med stelhet, skakningar och nedsatt eller långsamt rörelsemönster (rigiditet, tremor och hypo-/bradykinesi). Tillståndet orsakas av skador eller sjukdomar som påverkar dopaminsystemet i basala ganglierna.
  • Parkinsons sjukdom Idiopatisk Parkinsons sjukdom är en kroniskt progressiv neurodegenerativ sjukdom där andra bakomliggande orsaker till degeneration av nigrostriatala dopaminerga nervbanor har uteslutits och där kriterier talande för sjukdomen uppfylls.
  • Atypisk parkinsonism (tidigare Parkinson plus) är en beteckning på sjukdomar med parkinsonism tillsammans med andra neurologiska symtom som inte är förenliga med diagnosen Parkinsons sjukdom, till exempel multipel systematrofi (MSA) och progressiv supranukleär paralys (PSP).

Källa: Region Skåne/Vårdgivare Skåne och Oskar Hansson