Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

120 miljoner till cancerforskning

Ett 30-tal cancerforskare vid Lunds universitet har tilldelats sammanlagt 120 miljoner kronor från Cancerfonden.

En av de forskare vid Lunds universitet som tilldelats pengar är Sophia Zackrisson, universitetslektor i diagnostisk radiologi.

Sophia Zackrisson tilldelas 3,75 miljoner kronor i projektanslag samt ytterligare 3 miljoner kronor i utökat stöd för att utveckla screeningmetoder för bröstcancer.

– Det är verkligen helt fantastiskt! Det är mitt största anslag hittills. Det är en helt annan sits att kunna planera långsiktigt. Det är oerhört hedrande, och precis det vi behöver i forskargruppen för att växa.

Med hjälp av anslagen kan forskargruppen genomföra nya forskningsprojekt inom området, och se till att få resultat snabbare in i vården, berättar hon i ett pressmeddelande från Cancerfonden.

Inom bröstcancerforskning tilldelas även professor Åke Borg två stora anslag. Han erhåller ett projektbidrag om 5,25 miljoner kronor samt ett utökat stöd om 6 miljoner kronor. Forskningen innefattar bland annat molekylära studier med fokus på biomarkörer samt studier för att öka kunskapen om spridd bröstcancer och hur den kan behandlas.

Störst anslag vid Lunds universitet tilldelas Cristian Bellodi, biträdande universitetslektor, med sammanlagt 12 miljoner kronor i projektbidrag och utökat stöd för forskning kring RNA-modifieringar och dess mekanismer för påverkan av viktiga biologiska processer i våra celler och mänsklig sjukdom.

Förutom projektbidrag delar Cancerfonden även ut pengar till forskarmånader. Från Lunds universitet tilldelas docent Ervin Toth och docent Bodil Andersson årligen tre månader var under en treårsperiod.

Beslutet om tilldelningen togs i Cancerfondens forskningsnämnd den 12 november 2019.

Intervju med Sophia Zackrisson på Cancerfondens webbplats

Förteckning över samtliga beviljade anslag (länk till PDF-fil på Cancerfondens webbplats)

Källa: Cancerfonden