Utbildningsorganisation

Medicinska fakultetens styrelse ansvarar för övergripande riktlinjer och beslut som rör fakultetens verksamhet.

Medicinska fakultetens styrelse

Utbildning på grund och avancerad nivå

Grundutbildningsnämnden har under fakultetsstyrelsen ett övergripande ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå.

Grundutbildningsnämnden utgör en överordnad samordnande och beslutande nivå med uppgift att ansvara för de grundutbildningsärenden som är av övergripande strategisk karaktär eller gemensamma för fakultetens utbildningar. Ordföranden är vicedekan Maria Björkqvist.

Grundutbildningsnämnden (länkt till intern webbplats)

Utbildningsnämnder

Under grundutbildningsnämnden finns det programnämnder som arbetar på grundutbildningsnämndens delegation och leds av en programnämndsordförande. Programnämnderna ansvarar för utveckling, planering och ledning av kurser och utbildningsprogram. Varje program leds sedan operativt av en programdirektör/programansvarig.

Forskarutbildning

Forskarutbildningsnämnden ansvar för fakultetens utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildningsnämnden (länk till intern webbplats)