Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Patientstudier och försökspersoner

Vill du delta i en patient- eller befolkningsstudie?

 

Sköterska undersöker halskärl på patient med ultraljud. Foto.
Ultraljudsundersökning av halskärl

Innan nya läkemedel eller nya behandlingar är klara att tas i bruk genomgår de många tester och kontroller. I slutfasen av utvecklingen utförs tester under strikt kontrollerade former på ett antal frivilliga personer i kliniska prövningar.

Inom den medicinska och hälsovetenskapliga  forskningen genomförs också andra typer av undersökningar. Det kan till exempel handla om större enkäter eller befolkningsstudier som riktar sig till slumpvis utvalda personer. I dessa kan ett stort antal människor delta oavsett om de är friska eller har någon sjukdom och syftet kan till exempel vara att kartlägga hälsotillstånd och livsstil i samhället i stort.


Information om planerade och pågående forskningsstudier, kliniska prövningar med mera med anknytning till Lunds universitet finns för närvarande inte samlad på ett ställe. Är du eventuellt intresserad av att delta – håll utkik efter annonser i pressen och på hemsidor.


Det är värdefullt och viktigt att det finns personer som vill delta i utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar genom att anmäla sig till patientstudier eller att ställa upp som frisk försöksperson. Studiernas resultat kan bidra både till forskningsframsteg och till att fler får bättre hälsa.

Kliniska prövningar och forskningsstudier som involverar patienter eller friska personer sker under strikta former och noggrann kontroll. För alla kliniska prövningar ska det finnas en prövningsplan som granskats och godkänts av både myndigheter och etikprövningsnämnder.

Innan du bestämmer dig för att delta ska du också ha fått information om den aktuella studien, samt haft möjlighet att ställa frågor och ha lämnat ett skriftligt samtycke.

Aktuella studier

Webbplats för Kliniska Studier Sverige med möjlighet att anmäla intresse

Registerstudier

Medicinska forskare använder sig ibland av personregister som innehåller uppgifter om enskilda individer, till exempel befolknings- och kvalitetsregister.

Vi stora registerstudier är det inte alltid ett krav att de enskilda deltagarna måste kontaktas för att personligen godkänna sitt deltagande i studien. Då anslås information om studien istället på hemsidor och i dagspress. Informationen ska innehålla uppgifter om studien samt vart man vänder sig ifall man har frågor eller inte vill delta i studien. 

Information om en del av Lunds universitets pågående registerstudier finns på hemsidan LUPOP (Lund University Population Research Platform).

Webbplats för LUPOP

Organdonation

Donerade organ och vävnader kan rädda liv. Organ kan doneras både till transplantation och forskning. Funderar du på att donera organ men ännu inte har tagit ställning eller om du önskar mer information om organdonation kan du läsa mer på Region Skånes hemsida.

Information om organdonation på Region Skånes webbplats