Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Upptäckt - ny ärftlig riskfaktor för blodpropp

porträtt lena sundler björkman. foto.
Linda Sundler Björkman är försteförfattare till en studie som visar att personer med HAE har en ökad risk för blodpropp jämfört med en kontrollgrupp. Genomsnittsåldern att drabbas var också lägre för HAE-gruppen. Foto: Anders Roos.

Blodpropp i ben eller lunga är en av våra vanligaste kärlsjukdomar och beror till 50 procent på ärftliga orsaker. Nu har en forskargrupp vid Lunds universitet utgått från registerstudier och undersökt familjer med sjukdomen hereditärt angioödem, HAE. De fann en ny ärftlig mekanism som ökar risken för blodproppar i ben och lungor hos individer med HAE.

Studien, som publiceras i tidskriften Blood, visar också att risken för blodpropp i ben och lungor, s k venös tromboembolism, är lika hög som för de sedan tidigare kända ärftliga orsakerna till blodproppsbenägenhet (se fakta blodpropp).

Hereditärt angioödem (HAE) är en sällsynt, ärftlig sjukdom som orsakar smärtsamma svullnader i olika delar av kroppen. Svullnaderna uppstår främst i huden och i mag-tarmkanalen men kan även sätta sig i luftvägarna vilket kan vara livshotande. Orsaken till svullnaderna är en genetisk mutation som ger brist på proteinet C1-inhibitor, som hjälper till att reglera immunförsvaret och även påverkar blodets förmåga att koagulera. Det finns flera varianter av HAE, men den vanligaste är HAE typ 1 som runt 90 procent av alla drabbade har.

– I vår studie undersökte vi 365 personer med HAE och 1641 av deras familjemedlemmar. Genom att jämföra de olika grupperna kunde vi hitta en ny, ärftlig riskfaktor för blodpropp i ben och lungor som är lika stark som andra tidigare kända, ärftliga orsaker till blodproppsbenägenhet, säger Bengt Zöller, specialistläkare och professor i allmänmedicin vid Lunds universitet och vid Centrum för primärvårdsforskning, Region Skåne.

För uppemot 50 procent av de som drabbas av någon typ av blodpropp, finns det ärftliga bakomliggande faktorer. Samtliga av dessa medför störningar i blodets förmåga att koagulera och kan alltså därför ge upphov till blodpropp i benen och lungorna, så kallad venös tromboembolism, som är den tredje vanligaste hjärt-kärlsjukdomen i Sverige.

– Studien visade att de personer som var diagnostiserade med HAE, hade mer än dubbelt så hög risk som kontrollgruppen att få blodpropp. Totalt sett 9,6 procent, jämfört med i kontrollgruppens 4 procent. Genomsnittsåldern för HAE-gruppen att drabbas var också lägre med 51 år jämfört med kontrollgruppens 63 år, säger Linda Sundler Björkman, forskare vid Lunds universitet och specialistläkare i allergologi och klinisk immunologi.

Blodproppar kan ibland förebyggas, men det är ofta svårt att förutsäga vem som kommer att drabbas. Genom att identifiera nya ärftliga riskfaktorer kan man bättre hitta individer med ökad risk, för att bättre kunna förebygga tillståndet.

– För dessa personer är det viktigt att bli mer uppmärksam på symtom och i vissa fall kan man överväga om man ska ge medicin i preventivt syfte. Ny kunskap om mekanismerna bakom venös tromboembolism, kan längre fram också leda till nya behandlingar, avslutar Bengt Zöller.
 

Publikation

Increased risk of venous thromboembolism in young and middle-aged individuals with hereditary angioedema: a family study
Blood, maj 2024

Studien har finansierats med stöd av ALF-medel/Region Skåne, Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden.

Fakta HAE, hereditärt angioödem

Hereditärt angioödem är en ovanlig ärftlig sjukdom som kännetecknas av återkommande anfall med ofta smärtsamma svullnader i huden, mag-tarmkanalens slemhinnor eller luftvägar, varav det senare kan vara livshotande. Ansiktet drabbas ofta, speciellt i och runt munnen. Orsaken till svullnaderna beror på en ökad produktion av proteinet bradykinin, vilket gör att kapillärerna lläcker vätska till vävnader.

Sjukdomen är ärftlig och orsakas av mutationer i genen SERPING1. Det finns ingen botande behandling, men möjligheterna är goda att förebygga och lindra anfallen med olika läkemedel.

Förekomsten av hereditärt angioödem uppskattas till cirka 2 personer per 100 000 invånare
Källa Socialstyrelsen

Blodproppar

Venös tromboembolism (VTE), är en av våra vanligaste kärlsjukdomar. Proppar i ben är vanligast med 60 procent, i lunga 30 procent och övrigt 10 procent. Vanligast förekommande är blodproppar hos de som är 65 år och äldre. Risken ökar med stigande ålder och är sjukdomen är potentiellt dödlig, men de flesta med blodpropp blir bra av behandling och sjukdomen går att förebygga.

Blodproppar uppkommer när den normala blodlevringsprocessen inte begränsas av blodets eget inneboende bromssystem. Uppemot tio procent av befolkningen i Sverige drabbas under sin livstid av venös blodproppsjukdom. 

Fem, kända ärftliga orsaker till blodproppsbenägenhet: faktor V Leiden (APC-resistens eller resistens mot aktiverat protein C), en specifik mutation i protrombin samt brist på antitrombin, protein S eller protein C.

Kontakt

porträtt bengt zöller. foto.

Bengt Zöller, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet, Centrum för primärvårdsforskning, specialist- och disktriktsläkare.
Profil i Forskningsportalen

Linda Sundler Björkman, specialistläkare i allergologi och klinisk immunologi och forskare vid Lunds universitet. Just nu post doc-forskare vid Blood Research Center, UNC i USA.  
Profil i Forskningsportalen