Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Spårämnen i blodet speglar vad som sker i hjärnan vid stroke

gruppfoto på Andreas Enström, Gesine Paul-Visse och Arne G Lindgren. foto.
Tre av forskarna bakom en studie som studerat hjärnans miljö hos patienter under pågående stroke. Fr v: Andreas Enström, Gesine Paul-Visse och Arne G. Lindgren. Foto: Ingemar Hultquist.

Genom att analysera små blåsor som hjärncellerna släpper ifrån sig för att kommunicera med omgivningen, mikrovesiklar, kartlägger forskare vid Lunds universitet vad som sker i hjärnan hos strokepatienter.

Mikrovesiklar kan mätas i blodet och studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Stroke, ökar förståelsen av stroke och öppnar dörrar för nya behandlingsstrategier.

Stroke orsakad av blodpropp i hjärnan, ischemisk stroke, är en av de främsta orsakerna till död och funktionsnedsättning. Idag finns bara ett läkemedel att ge vid det akuta skedet, och det måste sättas in snabbt, inom ett par timmar från det att en stroke inträffat.

En av utmaningarna i jakten på nya behandlingar är svårigheten att studera hjärncellernas reaktioner under pågående stroke. Men nu har forskare vid Lunds universitet funnit ett innovativt sätt att avkoda hjärnans miljö genom biomarkörer i blodet.

I studien analyserade forskarna blodprover från 39 patienter som drabbats av akut stroke, och en lika stor kontrollgrupp. Forskarna har studerat mikrovesiklar från hjärnans pericyter, celler som sitter intill blodkärlsväggen.  Dessa celler reagerar snabbt på syrebristen som uppstår vid en stroke och skickar vidare viktiga signaler till andra celler.

vi kikar in i hjärnan genom att avlyssna hjärncellernas språk via blodet

Mikrovesiklar är små blåsor, som släpps ut av pericytcellerna, och innehåller viktiga signalämnen som används för att koordinera hjärnans aktiviteter och kroppens funktioner. De kan resa långa distanser i kroppen genom blodet och bär med sig information, som har betydelse för hur kroppen reagerar vid en stroke.

– Mikrovesiklarnas innehåll hjälper oss att förstå hjärncellers signaler vid olika tidpunkter efter stroke. De kan användas som biomarkör och ger alltså information om kommunikationen mellan cellerna. Förenklat kan man säga att vi kikar in i hjärnan genom att avlyssna hjärncellernas språk via blodet, säger Gesine Paul-Visse, adjungerad professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus som lett studien.

Studien har genomförts i nära samarbete med Arne G. Lindgren, professor vid Lunds universitet, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och ansvarig för Lund Stroke Register.

Pericyterna vakar över 650 kilometer blodkärl

– Vi har ungefär 650 kilometer blodkärl i hjärnan och pericyter är som väktare, med ansvar för utbytet som sker mellan det som transporteras i blodet och det som får komma in i hjärnan. De har en viktig funktion i att skydda och stabilisera blod-hjärnbarriären, som fungerar som en brandvägg kring hjärnan. Pericyterna är också de celler som sätter i gång nybildning av blodkärl efter stroke, förklarar Andreas Enström, som är medförfattare till studien som ingår i hans doktorsavhandling.

Vid en stroke lämnar pericyterna blodkärlen, vilket förvärrar nedbrytningen av blod-hjärnbarriären. Forskarna visar att mängden mikrovesiklar från pericyterna ökar i blodet hos patienter som fått ischemisk stroke. Vid första mätningen, 0-6 timmar efter stroken, hade strokepatienterna och kontrollgruppen i stort samma mängd mikrovesiklar i blodet. Däremot, 12-24 timmar efter stroken, ökade mängden mikrovesiklar signifikant hos de som drabbats av stroke, jämfört med kontrollgruppen. Ökningen låg kvar på samma nivåer vid mätningen som gjordes 2-6 dagar efter stroken. Analyser av mikrovesiklarnas innehåll visar att även det förändrades över tid.

– Efter ett tag skickar pericyterna signaler som påverkar inflammation men även återuppbyggnad av blodkärlen. Att identifiera potentiellt skadliga signaler som förmedlas från pericyter och blockera deras frisättning vid stroke är en möjlighet att i framtiden kunna utveckla nya behandlingar som skulle kunna bromsa skadeutvecklingen vid stroke, säger Andreas Enström.

Forskarna planerar nu att utvidga sina studier för att inkludera andra celltyper i hjärnan och undersöka deras kommunikation under en stroke. Deras mål är att identifiera potentiella terapeutiska mål som kan användas för att minska skador och förbättra överlevnaden vid stroke.

– Det här öppnar nya möjligheter för forskare att studera stroke och vi hoppas att kunskapen om vad som sker i hjärnan på molekylär nivå på sikt ska kunna förbättra prognosen för de som drabbas. Vi vill nu undersöka kommunikationen från andra celltyper vid stroke i ett större material, säger Gesine Paul-Visse, som är korresponderande författare för studien.
 

Kort om mikrovesiklar

Mikrovesiklar är små blåsor som frisätts från cellerna och som färdas vidare i våra blodådror som paket som transporterar ämnen mellan olika celler, som ett viktigt led i cellernas kommunikation. Signalerna i mikrovesiklarna kan påverka många fysiologiska processer, inklusive immunförsvaret, inflammatoriska reaktioner, men även nybildning av blodkärl.

Publikation

Pericyte Microvesicles as Plasma Biomarkers Reflecting Brain Microvascular Signaling in Patients With Acute Ischemic Stroke”
Stroke, februari 2024
Abderghaim Gaceb, Linnea Roupé, Andreas Enström, Wejdan Almasoudi, Robert Carlsson, Arne G. Lindgren och Gesine Paul-Visse.

Studien har finansierats med stöd av Vetenskapsrådet, Hjärnfonden, Crafoordska stiftelsen, Anérs stiftelse, ALF (Avtal om Läkarutbildning och Medicinsk Forskning), Hjärt-Lungfonden, Strokeförbundet, Region Skåne, Lunds universitet, SUS och Frimurarföreningen EOS.

Kontakt

Gesine Paul-Visse, forskargruppsledare Tarnslationell neurologi och vid det strategiska forskningsområdet MultiPark, adjungerad professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus
Profil i Forskningsportalen

Andreas Enström, PhD, forskare i Gesine Paul-Visses forskaregrupp Translationell neurologi, Lunds universitet
Profil i Forskningsportalen