Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Snabbare ansamling av Alzheimers-protein hos kvinnor

I en klinisk studie har forskare funnit att det sjukdomsalstrande proteinet tau ansamlas fortare hos kvinnor än hos män. Till vänster visas patologiskt upptag av hur proteinet tau i hjärnan (rött). Till höger frisk hjärna. Bild.
I en klinisk studie har forskare funnit att det sjukdomsalstrande proteinet tau ansamlas fortare hos kvinnor än hos män. Till vänster visas patologiskt upptag av hur proteinet tau i hjärnan (rött). Till höger frisk hjärna. Bild: Ruben Smith.

Det sjukdomsalstrande proteinet tau tycks ansamlas fortare hos kvinnor än män. Det visar en studie från Lunds universitets strategiska forskningsområde MultiPark och Skånes universitetssjukhus. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Brain.

Runt 100 000 svenskar lider av Alzheimers sjukdom som är den vanligaste formen av demens. Fler kvinnor än män drabbas av minnesproblem på grund av Alzheimers. Tau och beta-amyloid är två proteiner som klumpar ihop sig och ansamlas i patienternas hjärnor i takt med att sjukdomen fortskrider. Hur fort denna ansamling går kan ha betydelse för sjukdomsutvecklingen.

Ansamlingen av tau går snabbare i patienter som redan har en sjuklig koncentration av beta-amyloid. Dessa är individer som redan befinner sig i den tidiga fasen av sjukdomen, men som ibland inte fått någon diagnos än. Nu har forskare vid Lunds universitet upptäckt att tau ansamlas fortare hos kvinnor, även efter att de tagit hänsyn till patienternas ålder och nivåerna av tau som patienterna hade vid första mättillfället. Tillsammans med data från tre liknande studier i USA har 209 kvinnor och 210 män undersökts vid flera tillfällen.

– Den individuella variationen i tau-nivåer är stor, men i temporalloben som är ett centralt område för Alzheimers är ansamlingshastigheten 75% högre i genomsnitt för kvinnor som grupp jämfört med män,” förklarar Ruben Smith, specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus och docent i neurologi vid Lunds universitet.

Vår studie ger starka indikationer på att den snabbare spridningen av tau gör att fler kvinnor än män drabbas av demens på grund av Alzheimer.

Både män och kvinnor drabbas i lika hög utsträckning av de första stadierna av sjukdomen då proteinet beta-amyloid ansamlas. Här har forskarna inte funnit några skillnader mellan könen. Det är först när proteinet tau ansamlas som minnesproblem uppstår och här fann forskarna könsskillnader.

– Nästa steg blir att klargöra varför ansamlingen går snabbare hos kvinnor,” säger Sebastian Palmqvist, neurolog vid Skånes universitetssjukhus, docent vid Lunds universitet och forskaren bakom de kognitiva bedömningarna av patienterna.

Orsakerna bakom den högre ansamlingstakten hos kvinnor har inte undersökts i den här studien. Men skillnaden mellan könen skulle enligt forskarna kunna bero på olika förekomst av andra sjukdomar som kan påverka förloppet. Andra faktorer som kan skilja sig åt mellan könen är nivåerna av hormoner och molekyler som främjar nervcellernas tillväxt samt graden av inflammation i hjärnan.

Markörer kopplade till inflammation i hjärnan är möjliga att analysera i det nya BIOFINDER-2 projektet*. Den nya studien erbjuder fler biomarkörer och mer detaljerad information om hur Alzheimers kan kopplas till andra sjukdomar hos patienterna.

– Vår studie ger starka indikationer på att den snabbare spridningen av tau gör att fler kvinnor än män drabbas av demens på grund av Alzheimer. Framtida experimentella studier blir viktiga för att förstå varför det är så,” fortsätter Oskar Hansson som är huvudansvarig för studien. Oskar Hansson är professor i neurologi på enheten för klinisk minnesforskning vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Den nyligen publicerade studien är resultatet av ett lyckat samarbete mellan olika forskningsledare inom MultiPark. Dessutom har nätverket stöttat infrastrukturerna för hjärnavbildning som behövts för att undersökningarna skulle gå att genomföra. Eftersom hälften av alla MultiParks forskningsledare bedriver molekylär forskning skulle det vara möjligt att experimentellt undersöka orsakerna bakom de kliniska upptäckterna.

Den vetenskapliga artikeln “The accumulation rate of tau aggregates is higher in females and younger amyloid-positive subjects
publicerades i Brain, Volume 143, Issue 12, December 2020, Pages 3805–381.

Studien har finansierats med stöd av: Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Det strategiska forskningsområdet MultiPark vid Lunds universitet, Alzheimerfonden, Hjärnfonden, Parkinsonfonden, The Parkinson Research Foundation, Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten, Region Skåne ALF-medel.

ruben smith. foto

Ruben Smith är docent i neurologi och forskare inom det strategiska forskningsområdet MultiPark vid Lunds universitet. Han är också specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Länk till mer information om Ruben Smiths forskning och affilieringar i universitetets forskningsportal

Fakta om MultiPark

MultiPark är ett translationellt forskningsnätverk som sträcker sig från preklinisk forskning till studier av livssituationer för patienter med Alzheimers och Parkinsons sjukdom samt relaterade hjärnsjukdomar. MultiPark bygger på ett starkt samarbete mellan Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus med stöd från Göteborgs universitet.

Länk till MultiParks webbsida

Fakta om BioFINDER

BioFINDER och BioFINDER-2 är kliniska studier som drivs av forskare vid Lunds universitet och Skånes Universitetssjukhus via Minneskliniken och Neurologiska kliniken. Studierna består av ca 3000 friska kontroller och patienter med neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Målet är att utvärdera biomarkörer för tidig och säker diagnos av sjukdomarna.

Länk till svenska webbplatsen för BioFINDER-studierna