Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tydlig koppling mellan blodgrupp och sjukdomsrisk

martin olsson. foto.
En studie på fem miljoner svenskar visar tydliga samband mellan patientens ABO-blodgrupp och 49 sjukdomar. Bakom studien står forskare vid KI tillsammans med Martin L Olsson vid Lunds universitet och Region Skåne. Foto: Kennet Ruona.

Blodgruppen kan öka risken att få blodproppar men även en viss typ av cancer och högt blodtryck under graviditeten. En studie på fem miljoner svenskar visar tydliga samband mellan patientens ABO-blodgrupp och 49 sjukdomar.

Pressmeddelande från Region Skåne:

Det visar ny forskning från Karolinska institutet och som gjorts i samarbete med forskaren Martin L Olsson vid Lunds universitet och Region Skåne.

Forskningen visar på kopplingar mellan vissa blodgrupper och ökad risk för blodpropp, blödningsrubbningar, högt blodtryck under graviditeten och viss typ av cancer.

– Tydligast är att blodgrupp O skyddar mot olika former av blodproppssjukdom. Ett nytt fynd är att blodgrupp B ser ut att ha en skyddande effekt mot njursten, säger Martin L Olsson, professor i transfusionsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Medicinsk service i Region Skåne.

Han är även biträdande handledare för doktoranden Torsten Dahléns projekt vid Karolinska institutet.

I projektet kopplas stora databaser samman för att skaffa ny kunskap. I analysen ingår data från hela fem miljoner svenskar och över tusen sjukdomar. För cancer var den tydligaste effekten att blodgrupp A utgör en riskfaktor för cancer i bukspottskörteln.

Studien gör det också tydligt att kvinnor med blodgrupp O i högre utsträckning drabbades av högt blodtryck under graviditeten.

– I framtiden är jag rätt övertygad om att många fler kopplingar mellan sjukdom och blodgrupper kommer fram. I den här studien har vi bara tittat på två av de över 40 blodgruppsystem som finns, fortsätter Martin L Olsson.

Avgörande för säker diagnostik

Att identifiera vilken blodgrupp en person har är avgörande för säkra blodtransfusioner och transplantationer. Detta har också använts vid diagnostik av en del sjukdomstillstånd.

Med mer kunskap kan profilering av blodgrupper användas för att förstå mer om sjukdomsmekanismer. I framtiden kanske detta till och med kan bli en del av den samlade bedömningen av patientens benägenhet att utveckla en viss sjukdom.

Länk till nyhetsartikel från Karolinska Institutet