Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Röntgen- och sjuksköterskor firade examen digitalt

VÅVS (Vårdvetenskapliga studentföreningen), som är en kårsektion i kåren Corpus Medicum - studentkåren vid medicinska fakulteten i Lund, består av VÅVS vice högtidsmarskalk - Maria Blåe (till vänster i bild), samt de tre marskalkerna Evangeline Aastrup (i mössan på bild), Evelina Nilsson (till höger i bild) samt Matilda Byström (ej med på bild).
Bild från examensceremonin på Zoom. I bild VÅVS (Vårdvetenskapliga studentföreningen) vice högtidsmarskalk Maria Blåe (till vänster i bild), amt de tre marskalkerna Evangeline Aastrup (i mössan på bild), Evelina Nilsson (till höger i bild).

Tre år, varav tre terminer med digital undervisning, har varit utmanande för både lärare och studenter men nu är de äntligen i mål med en examen i hand!

I fredags firade röntgen- och sjuksköterskor sin examensceremoni via zoom som planerats av Vårdvetenskapliga studentföreningens (VÅVS) examenskommitté i samarbete med en grupp av studenter. Trots det digitala formatet kunde man inte missta sig på glädjen och stoltheten när diplomen delades ut. Högtidligt och finstämt blev det med tal från bland annat dekanus Kristina Åkesson och sång av damkören Korallerna.

Efterfrågad kunskap och kompetens

I sitt tal framhöll Kristina Åkesson det imponerande arbetet studenter och lärare har gjort under det senaste året och att professionen röntgen- och sjuksköterskor är mer än någonsin behövd i vården. Åkesson uppmuntrade även studenter till att våga ta steget till ytterligare studier då forskning som utgår från vårdprofessioner behövs:

- Examensdagen är också en glädjedag – vi vill att våra studenter ska lyckas oavsett var nästa steg tas.

Framtidsplaner

Foto (privat) från vänster Märta Thulesius, Stina Troedsson Lindahl & Ellinor Ljungberg.
Från vänster nyblivna sjuksköterskorna Märta Thulesius, Stina Troedsson och Ellinor Ljungberg.Foto: Privat

Märta Thulesius, numera nybliven sjuksköterska, deltog under ceremonin och tyckte att det digitala formatet fungerade väl även om det inte var samma sak som att vara på plats.


- Det känns bra och läskigt på samma gång att vara klar! Kul att bli färdig, men nu börjar allt på riktigt. Jag ska vara ledig hela sommaren och ta det lugnt, sedan till hösten ska jag börja jobba. Sedan är förhoppningen att specialisera sig.

Bästa kandidatuppsats

Även pris till bästa kandidatuppsats delades ut under firandet. Kommittén, bestående av lärarna Magnus Sandberg, Irén Tiberg och Jenny Gårding delade ut priset till Emilia Hansson och Linda Khalil för uppsatsen ”Röntgensjuksköterskans upplevelser av att möta kvinnor som återkallats efter mammografiscreening”. Kommitténs motivering löd: ”Ämnesvalet omfattar ett kliniskt relevant problemområde och belyser en viktig aspekt av professionen. Texten är skriven på ett nyanserat sätt och moget reflektivt. Diskussionen håller en hög vetenskaplig nivå med väldigt fin integrering av teoretiskt ramverk i resultatdiskussionen och en ansats till generering av teori.”

Ceremonin avrundades med ett tal av vicerektor, tillika sjuksköterska, Jimmie Kristensson som påminde studenterna om att i denna stund precis efter examen är alla dörrar öppna!

Våra varmaste gratulationer till alla nyutexaminerade röntgen- och sjuksköterskor och stort lycka till i era framtida karriärer!

 

VÅVS

VÅVS (Vårdvetenskapliga studentföreningen) är en kårsektion i kåren Corpus Medicum - studentkåren vid medicinska fakulteten i Lund. VÅVS examenskommitté bestod av VÅVS vice högtidsmarskalk Maria Blåe samt de tre marskalkerna Evangeline Aastrup, Evelina Nilsson och Matilda Byström.