Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten

Två äldre män som tittar in i kameran och ser glada ut.
Professor Peter van Zijl och Stig Ålund har utsetts till hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten 2022.

En av världens ledande forskare inom magnetresonanstomografi, professor Peter C.M van Zijl, och Stig Ålund vars insatser varit av stor betydelse för forskning om äldre, åldrande och hälsa, blir hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten. De promoveras i Lunds domkyrka den 3 juni 2022.

Professor Peter C.M van Zijl är född i Amsterdam och verksam vid John Hopkins University School of Medicine i USA. Han är också grundare av F.M Kirby Reserch Centre for Functional Brain Imaging vid Kennedy Krieger Institute.

Ett av professor van Zijls stora och viktiga bidrag till forskningen har varit inom området magnetresonanstomografi (MRI) vilket ofta förväxlas med magnetröntgen. MRI är en medicinsk teknik för bildgivande diagnostik med magnetkamera. Tekniken används för att upptäcka och klassificera sjukdomar och skador som är svåra att se vid röntgen. Tekniker såväl som metoder utvecklade av professor van Zijls används varje dag över hela världen.

Professor Zijl har också tidigare uppmärksammats för sitt arbete med att utveckla fibertraktografi (kopplingarna mellan axonerna inuti nervcellerna i hjärnan och hjärnans funktionella regioner) och för att ha beskrivit de basala mekanismerna bakom funktionell MRI.

– Han är, och har varit, mentor för åtskilliga doktorander och postdok-forskare vid Lunds universitet och hans stöd har varit en starkt bidragande orsak till att forskningen inom MRI i Lund ligger i den internationella framkanten, säger Pia Maly Sundgren som är professor och chef för avdelningen för diagnostisk radiologi.

Stig Ålund är socionom och har lång erfarenhet som yrkesverksam inom den kommunala sektorn, bland annat som direktör för Kommunförbundet Skåne. Som pensionär är han mycket aktiv inom föreningslivet och har förtroendeuppdrag för Pensionärernas Riksorganisation (PRO) på såväl lokal som regional nivå.

Ålund har sedan 2013 varit en synnerligen aktiv representant för äldre personer och deras organisationer i den forskning om äldre, åldrande och hälsa som bedrivs inom ramen för Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) och Institutionen för hälsovetenskaper. Bland annat som ordförande i brukarrådet.

– Stig Ålunds engagemang har varit avgörande för etableringen och det nationella och internationella uppmärk­sammandet av den typ av brukarinvolvering i forskning som kännetecknar den gränsöverskridande forskningen inom CASE, säger Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och koordinator för CASE.