Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kirurgiska stygn som täcks med bioaktiv peptid minskar infektioner

bilder på bakterier. foto.
Genom att beklä suturer med peptiden TCP-25, har forskare nu visat att det går att minska inflammation och bakterietillväxt. Till höger i bilden visas hur bakterierna dör när de kommer i kontakt med peptiden. Foto: Jitka Petrlova.

Genom att bekläda stygn, suturer, med en peptid som motverkar både bakterier och inflammation, kan sårkomplikationer minskas efter kirurgiska ingrepp. Det visar forskning ledd från Lunds universitet som publicerats i tidskriften Advanced Healthcare Materials.

Varje år genomförs mer än 300 miljoner kirurgiska ingrepp världen över. Upp till var tionde patient drabbas av infektion som följd av ingreppet. En stor del av infektionerna kommer från bakterier som patienten själv bär på.
 
– Bakterier älskar att växa på kirurgiska suturer, stygnen, där de får en skyddande yta inuti kroppen som de trivs på. Men genom att beklä suturerna med en peptid, har vi nu visat att det går att minska  inflammationen och bakterietillväxten, säger Manoj Puthia, forskare vid Lunds universitet. Han är en av forskarna bakom studien som är ett samarbete mellan Lunds universitet,  Köpenhamns universitet och Bioinformatics Institute i Singapore.
 
Forskningen på den bioaktiva peptiden, som motverkar både bakterier, deras giftiga toxiner och aktivering av inflammation, har pågått under många år. Det var när Artur Schmidtchen, själv hudläkare och verksam inom kirurgi, fick ett par suturer i handen som beklätts med det antiseptiska medlet triclosan, som han fick idén om att peptiden även kunde göra nytta vid kirurgi.

– Jag förstår att man vill minska antalet infektioner, men det kändes inte bra att använda suturerna med en substans som rapporterats ha olika biverkningar och öka resistensutvecklingen. Det gav mig idén att undersöka om den naturliga peptiden vi forskat på under många år kunde fungera, säger Artur Schmidtchen, en av forskarna bakom studien.

Visat att konceptet fungerar i möss

Först visade forskarna att det gick att beklä suturer med peptiden. Sedan tog de forskningen vidare för att se om det fungerade i en levande organism. Den aktuella studien är genomförd i experimentella musmodeller och visar att när man kontaminerar de peptidbeklädda suturerna med bakterier, så dör bakterierna. I jämförelse med en kontrollgrupp såg forskarna också att inflammationen minskar runt suturerna.

– Peptiden är dubbelverkande: den hindrar inflammation och dödar bakterier. Beläggningen påverkar inte suturerna negativt när det kommer till styrka, och när de bryts ned kan vi se att peptidfragment är fortsatt aktiva mot bakterier, säger Manoj Puthia.

avbilndingar av suturer. foto.
Till höger syns avbildningar från de suturer som är beklädda med peptiden, och det röda är döda bakterier. Bilderna i raden till vänster visar kontrollgruppen, det gröna är levande bakterier. Foto: Manoj Puthia.


 
Peptiden används även i utveckling av en ny sårbehandling i form av en sårgel som forskarna nu utvecklar.
 
– Nu behöver vi vidareutveckla konceptet för att både standardisera och optimera hur peptiden appliceras på suturer och hur frisättningen sker. Vi ser potentialen i detta, men för att ta det hela vägen till patienterna kommer vi behöva samarbeta med andra aktörer inom branschen.  Det är både utmanande och spännande att ta våra grundläggande upptäckter kring kroppens egna skyddsmekanismer mot infektion och inflammation till olika kliniska tillämpningar, säger Artur Schmidtchen.
 

Publikation

omslag på tidskriften Advance healthcare materials. foto.
Tidskriften Advanced Healthcare Materials valde att presentera studien som en omslagsbild.

"Bioactive Suture with Added Innate Defense Functionality for the Reduction of Bacterial Infection and Inflammation"
Advanced Healthcare Materials, online september 2023 och i tidskriften i december 2023.

Intressedeklaration
: Artur Schmidtchen har grundat bolaget in2cure AB, som är moderbolag för Xinnate AB. Företagen utvecklar terapier inom bl a sår och kirurgiområdet, och patent har sökts för materialet med anti-inflammatoriska och antibakteriella egenskaper.  

Studien har finaniserats med stöd av: Vetenskapsrådet, Hudfonden, Kungliga Fysiografiska sällskapet, Crafoordska Stiftelsen, Österlunds Stiftelse, och ALF-medel.

Fakta peptiden TCP-25

Baserat på den naturliga strukturen hos peptider från proteinet trombin har forskarna utvecklat en behandling med peptiden TCP-25. Denna peptid blockerar receptorn CD14, som spelar en nyckelroll i att upptäckta bakteriella ämnen och aktivera immunresponsen. Denna respons är viktig för att bekämpa infektionen, men kan om den överaktiveras orsaka skadlig inflammation som hämmar sårläkning. Utöver det, avdödar TCP-25 olika bakterier, samtidigt som peptiden binder upp de olika toxinerna som släpps ut från bakterierna, och kontrollerar på så sätt både infektion och inflammation.

Kontakt

porträtt manoj puthia. foto.

Manoj Puthia, forskare vid Schmidtchen, Lunds universitet
Profil i Forskningsportalen

porträtt artur Schmidtchen. foto.

Artur Schmidtchen, professor i dermatologi och venereologi vid Lunds universitet, och överläkare vid Skånes universitetssjukhus
Profil i Forskningsportalen