Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Genen som styr prognosen vid neuroblastom

barn på sjukhus. foto.
Sofie Mohlins forskargrupp har upptäckt att genen MOXD1 är associerad med tumörsjukdomen neuroblastom. Varje år insjuknar runt tjugo barn i Sverige. Majoriteten blir sjuka innan fem års ålder. Några utvecklar sjukdomen redan i fosterstadiet. Bild: iStock.

Neuroblastom är en tumörsjukdom som främst drabbar små barn. Överlevnaden är den lägsta av alla barncancerformer. Nu har en forskargrupp vid Lunds universitet upptäckt att en specifik gen är kopplad till sämre prognos. Studien publiceras i tidskriften Science Advances.

Varje år insjuknar runt tjugo barn i Sverige i tumörsjukdomen neuroblastom. Tumörerna växer i det sympatiska nervsystemet som börjar i binjurarna och följer ryggraden med sina nervtrådar. Majoriteten blir sjuka innan de fyllt fem år och några barn utvecklar sjukdomen redan under fosterstadiet. Av alla barncancerformer har neuroblastom lägst överlevnad. Sofie Mohlin, som är docent inom molekylär fysiologi vid Lunds universitet, har forskat på neuroblastom under flera år:

porträtt sofie mohlin. foto.
Sofie Mohlin. Foto: Åsa Hansdotter.

–  I tumörer uppstår genetiska variationer som gör att de ser olika ut. Just neuroblastom är en cancervariant som är extra heterogen, vilket också gör den mer svårbehandlad. Läkarna måste oftast sätta in alla läkemedel de har, istället för att kunna vara mer specifika i sin behandling. Som en konsekvens får många barn svåra biverkningar som de behöver leva med livet ut. Därför är det av största vikt att försöka förstå sjukdomen för att i förlängningen kunna utveckla mer riktade behandlingar.

MOXD1 - en helt ny gen inom forskningen om neuroblastom

Sofie Mohlins forskargrupp har nu upptäckt att genen MOXD1 är associerad med neuroblastom. Fem procent av patienterna visar sig sakna en bit av en kromosom där genen MOXD1 sitter. Forskargruppen har upptäckt att genen har ett väldigt specifikt uttrycksmönster i både i friska och sjuka celler, där bara särskilda grupper av celler uttrycker MOXD1. Genen är en så kallad tumörsuppressor vars uppgift är att skydda cellen från att utveckla tumörer. . När genen av någon anledning slutar att fungera, försvinner regleringsmekanismen och följden blir en mycket aggressiv form av neuroblastom. Överlevnaden för barnen med denna allra mest aggressiva form sjunker från redan låga 30 procent till endast cirka 10 procent.

– Tidigare studier har visat att neuroblastom består av två olika cellpopulationer med olika egenskaper. Vi visar att "vår" gen bara finns i en av cellpopulationerna, vilket skulle kunna ha stora konsekvenser för vilken typ av tumörer som uppkommer, hur de beter sig och hur de kan behandlas. Det behövs ytterligare studier, men jag tror att vi har hittat en subgrupp inom neuroblastom.

Missbildade organ där just neuroblastom vanligen uppkommer

Sofie Mohlin hoppas att en djupare förståelse för tumörens ursprung under fosterstadiet kan vara ett led i att identifiera biomarkörer som hjälper vid diagnosticering och bedömning av vilken prognos barnen har.
 
– Spännande nog har vi också sett att när friska celler förlorar funktionen av genen, missbildas de organ där just neuroblastom vanligen uppkommer. Det är ett arbete som vi håller på att sammanställa för publicering och som binder ihop hur viktigt det är att förstå olika cellpopulationer under utvecklingen, för att se hur just vissa typer av friska celler kan leda till just vissa typer av tumörer. Nästa steg är att försöka förstå exakt hur genen fungerar och varför den har en så stark betydelse för frisk utveckling av fostret.
 

Publikation

MOXD1 is a lineage-specific gene and a tumor suppressor in neuroblastoma
Science Advances, 21 juni 2024.

Studien har finansierats med stöd av: Cancerfonden, Barncancerfonden, Crafoordska Stiftelsen, Jeanssons Stiftelser, Ollie och Elof Ericssons Stiftelse, Magnus Bergvall Stiftelse, Hans von Kantzows Stiftelse, Kungliga Fysiografiska Sällskapet, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, the Franke och Margareta Bergqvists Stiftelse, Gunnar Nilssons Cancerstiftelse, Fru Berta Kamprads stiftelse, Wenner-Gren Stiftelserna , Fund for scientific research Flanders, Innovative Therapies for Children with Cancer, Villa Joep Foundation, Kinderkankerfonds, Fonds Oudaan (VZW), Geconcenteerde onderzoeksactie (GOA), och hent University: Replication fork protector dependency factors as novel targets for combination treatment and immunomodulation in neuroblastoma,  FWO research project.

Kortfakta

Kortfakta om studien: patientdata – forskarna har använt sig av neuroblastomceller från patienter för att se hur de reagerar, växte och bildade tumörer beroende på om de har genen MOXD1 vs om de inte har den // djuststudier – forskarna har studerat olika modeller i möss, zebrafisk och blodsystemet som finns i befruktade hönsägg.

Kontakt

Sofie Mohlin, forskare och docent i molekylär fysiologi vid Lunds universitet, sofie [dot] mohlin [at] med [dot] lu [dot] se (sofie[dot]mohlin[at]med[dot]lu[dot]se), tel: 046-222 64 18.
Profil i Forskningsportalen