Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

DiaUnion: Sverige och Danmark i gemensam kamp mot diabetes

Sverige och Danmark är bland de länderna i världen med högst förekomst av typ 1-diabetes i relation till invånarantal. Inte konstigt då att de båda länderna har lång tradition av forskning och behandling. Med DiaUnion, ett nytt gemensamt diabetesprojekt finansierat av EU stärks nu relationen mellan de båda länderna i kampen för att bekämpa en livsfarlig sjukdom.

Projektet DiaUnion är ett Interregprogram inom EU som kopplar samman Sveriges och Danmarks främsta kompetenser inom klinisk forskning och behandling. Region Skåne och Region Hovedstaden skrev tidigare i år på en avsiktsförklaring för att fördjupa samarbetet omkring sjukvården inom ramen för Greater Copenhagen. I samarbetet DiaUnion satsar man på autoimmun diabetes.

Inom DiaUnion finansieras ett tätt forskningssamarbete som stärker gemensamma svensk-danska insatser kring behandling och prevention av autoimmun diabetes. Möjligheter för ett stärkt utbildningssamarbete mellan regionens universitet ska undersökas, liksom att införa ett avtal som gör det möjligt för patienter att få tillgång till bästa möjliga vård oavsett vilken sida av Öresund det är som erbjuder den.

Diabetes, celiaki och autoimmuna sjukdomar

DiaUnion ska under de närmaste två åren bidra till att stärka forskningen i syfte att utveckla nya behandlingar till förmån för Öresundsregionens diabetespatienter. Region Skåne och Region Hovedstaden står tillsammans med Lunds universitet, Steno Diabetes Center Copenhagen och den svensk-danska Medicon Valley Alliance bakom den nya satsningen kring autoimmun diabetes.

– Mot bakgrund av de bakomliggande mekanismer som typ 1-diabetes delar med andra autoimmuna sjukdomar kommer projektet att arbeta med att bygga en bro mellan dessa. Projektet söker en förklaring till varför celiaki drabbar 10 procent och sköldkörtelinflammation drabbar upp till 30 procent av alla barn med typ 1-diabetes, säger Åke Lernmark, professor vid Lunds universitet.

Daniel Agardh, överläkare och adjungerad professor vid Lunds universitet, framhåller att kopplingen mellan celiaki, typ 1-diabetes och andra autoimmuna sjukdomar bär på en enorm potential för utveckling av nya läkemedel och terapier som endast i begränsad utsträckning kunnat realiseras.

DiaUnion finansieras av EU, Region Skåne, Region Hovedstaden och Steno Diabetes Center Copenhagen.