Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

E-hälsa ska ge tryggare vård för barn med långvariga sjukdomar

Vårdpersonal med surfplatta i handen. Fotografi av Jon Ulvsgärd.
I forskningsprogrammet eChildHealth undersöker forskare hur en e-hälsoapp kan underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och familj när barn med långvariga sjukdomar lämnar sjukhuset. Foto: Jon Ulvsgärd.

Inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet eChildHealth utvecklas barnsjukvård med stöd av e-hälsa, både i Sverige och i andra länder. Målet är en tryggare vård för barn och ungdomar med långvariga sjukdomar.

I samarbete med Lunds tekniska högskola (LTH) undersöker forskare inom barnsjukvård hur en e-hälsoapp i en surfplatta kan underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och familj när barn med långvariga sjukdomar lämnar sjukhuset. Via e-hälsoappen får föräldrarna stöd från vårdpersonalen och kan ställa frågor om barnets hälsa. Målet är att ge barnet och familjen den trygghet och det stöd de behöver i hemmet och minska familjens behov av resor och återbesök på sjukhuset.  

 – Barn, föräldrar och personal är delaktiga i utvecklingen vilket innebär att vi kan skräddarsy lösningar som uppfyller deras behov för en säker kommunikation och stöd till trygg egenvård för barn och föräldrar i hemmet, förklarar Inger Kristensson Hallström, professor i pediatrisk omvårdnad vid Lunds universitet, som leder forskningsprogrammet.

E-hälsoappen studeras i åtta tvärvetenskapliga projekt inom forskningsprogrammet och har hittills utvärderats på Barnkirurgen i Lund och inom den neonatala hemsjukvården, i en studie publicerad i juni 2021.

Goda erfarenheter från Barnkirurgen i Lund

På Barnkirurgen i Lund har forskarna studerat om e-hälsoappen i surfplatta kan underlätta övergången från sjukhuset till hemmet för nyopererade spädbarn. Via appen kan föräldrarna kommunicera med vårdpersonalen om barnets hälsa med hjälp av bilder, video och chatt, genom en säker och krypterad uppkoppling. Enligt studierna var både föräldrar och vårdpersonal positivt inställda till e-hälsoappen och möjligheten till en säker kommunikation mellan sjukhuset och hemmet.

– Den här lösningen gör att vi kan stärka stödet till föräldrarna och ge hela familjen en medicinsk trygghet på deras villkor, efter att de lämnat sjukhuset och kanske bor långt därifrån, säger Pernilla Stenström, docent vid Lunds universitet och barnkirurg vid Skånes universitetssjukhus, som ingår i forskningsprogrammet.

Internationell samverkan

Forskningen inom eChildhealth spänner över flera projekt som bedrivs i samverkan med kliniska verksamheter och universitet i Sverige, Danmark, Island, Etiopien och Kanada.

I Danmark studeras hur en mobilapplikation kan användas som hjälpmedel för att identifiera eller utesluta cerebral pares hos barn. Forskarna har undersökt hur väl det fungerar när föräldrar filmar sina spädbarns rörelser med mobilapplikationen In Motion. Resultaten visar att nästan alla filmer hade tillräcklig kvalitet för att användas vid bedömning.

Forskare vid Arba Minch University i Etiopien undersöker om påminnelser via sms är en effektiv strategi för att öka följsamheten till behandling för ungdomar som lever med HIV i Etiopien. I samarbete med Rigshospitlaet i Köpenhamn studeras hur e-hälsa kan användas som redskap för intravenös behandling i hemmet för barn och unga med akut eller långvarig sjukdom. Vid sidan om de kliniska studierna görs hälsoekonomiska utvärderingar och implementeringsforskning.

Forskningsprogrammet har nu tilldelats 13,8 miljoner från Forte, för ytterligare tre års finansiering.  

– Det innebär att vi kan fortsätta utvärdera användningen av olika former av e-hälsa på både kort och lång sikt. Framför allt innebär det att vi har tid och resurser för att underlätta och beforska implementering av e-hälsa inom olika delar av barn- och ungdomssjukvård i flera olika länder, säger Inger Kristensson Hallström.

Fakta eChildHealth

Projekt: eChildHealth, ett forskningsprogram som utvecklar barnsjukvård med stöd av e-hälsa, för barn och ungdomar med långvariga sjukdomar.

Anslag: 6-årigt programstöd från Forte som startade 2018 (13,8 miljoner) och nu 2021 ytterligare 13,8 miljoner för tre års studier.

Samverkan: Forskningen bedrivs i nära samarbete med hälso- och sjukvården och involverar forskare inom vårdvetenskap, medicin, ekonomi, teknologi och samhällsvetenskap vid Lunds universitet samt i samverkan med kliniska verksamheter och andra universitet i Sverige, Danmark, Island, Etiopien och Kanada.
Läs mer om eChildHealth

Porträtt Inger Hallström. Foto.

Inger Kristensson Hallström, professor inom pediatrisk omvårdnad, leder forskningsprogrammet eChildhealth som utvecklar barnsjukvård med stöd av e-hälsa, för barn och ungdomar med långvariga sjukdomar.

Länk till hennes profil i Forskningsportalen

Pernilla Stenström i operationskläder. Fotografi av Jon Ulvsgärd.

Pernilla Stenström, docent vid Lunds universitet och barnkirurg vid Skånes universitetssjukhus, som deltar i forskningsprogrammet eChildhealth.

Länk till Pernilla Stenströms profil i Forskningsportalen