Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nyupptäckt läkemedelskandidat ökar utsöndringen av insulin vid typ 2-diabetes

bild på lena eliasson och jones ofori i labbet. foto.
Langerhanska öar är klumpar av celler som är utspridda i bukspottskörteln. Lena Eliasson och Jones Ofori separerar de langerhanska öarna från bukspottskörteln för att studera dem i labbet. Foto: Petra Olsson

Forskare vid Lunds universitet har upptäckt att mängden av ett mikroRNA är förhöjt vid typ 2-diabetes och påverkar utsöndringen av insulin negativt. Deras försök på mänskliga insulinproducerade celler i bukspottskörteln visar även att det går att öka insulinutsöndringen genom att minska mängden av detta mikroRNA. Målsättningen är att forskningen ska leda till nya behandlingar för personer med sjukdomen.

Vid typ 2-diabetes försämras bukspottskörtelns förmåga att tillverka och utsöndra insulin. Tidigare studier har visat att mikroRNA har betydelse för den här försämringsprocessen.
MikroRNA är icke-kodande RNA som reglerar mängden gener och protein i en cell. Att minska mängden mikroRNA skulle kunna vara en möjlig behandling vid typ 2-diabetes.
 
Forskning har tidigare visat att ett mikroRNA som kallas för miR-200c tycks påverka utsöndringen av insulin hos möss med diabetes. Hittills har det saknats kunskap om vilken betydelse miR-200c har för insulinutsöndringen hos människa.
 
– I vår nya studie kan vi visa att mängden miR-200c skiljer sig åt mellan människor med och utan sjukdomen. Det är få studier inom området som har använt sig av så mycket mänskligt material som vi gör i den här studien, säger Lena Eliasson, diabetesforskare vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) och korresponderande författare för studien som har publicerats i tidskriften Diabetes.

Insulinutsöndringen ökade

När forskarna gjorde mätningar av miR-200c i langerhanska öar från 34 avlidna personer, som donerat sina organ/vävnader genom organdonation*, med och utan typ 2-diabetes kunde de se att mängden var högre hos personer som hade haft sjukdomen. De genomförde även experiment på langerhanska öar från avlidna organdonatorer med typ 2-diabetes för att se om det gick att öka insulinutsöndringen när de minskade mängden av miR-200c i cellerna. I de langerhanska öarna från de tre donatorerna ökade insulinutsöndringen. 

– Utsöndringen ökade ungefär tre gånger så mycket. Vi hade gärna gjort experimentet med vävnad från fler personer, men det är svårt att få tillgång till sådant donerat material. Vi är väldigt tacksamma till alla donatorer som har bidragit till studien på olika sätt. Det är viktigt att förstå vad som händer med insulinutsöndringen och hur den regleras hos människa för att utveckla nya behandlingar, säger Jones Ofori, försteförfattare för studien och forskare inom diabetes och epigenetik vid LUDC.

Stark läkemedelskandidat

Forskarna bakom studien planerar att gå vidare med studier i råttor med diabetes för att undersöka närmare vad som händer med insulinutsöndringen när mängden av miR-200c minskar. En viktig målsättning med forskningen är att den ska leda till nya behandlingar. Tidigare forskning vid Lunds universitet diabetescentrum har visat att diabetes kan delas in i olika undergrupper beroende på hur sjukdomen utvecklar sig, och att det finns patientgrupper som har större problem med insulinproduktionen än andra.
 
– Dagens insulinbehandling av typ 2-diabetes är inte optimal för alla patienter. Flera tidigare studier har visat att det kommer att behövas mer individanpassad vård av typ 2-diabetes. Det är möjligt att det kan vara intressant för oss att rikta in vår behandling mot grupper som har särskilda problem med insulinproduktionen. I förlängningen hoppas vi att vår forskning kan bidra till nya behandlingar som kan ge bättre blodsockerkontroll, säger Lena Eliasson.
 
Forskargruppen genomför just nu en kartläggning av olika mikroRNA som kan ha betydelse för insulinutsöndringen vid typ 2-diabetes. Kunskapen är viktig för att utveckla träffsäkra behandlingar.
 
– I vår kartläggning ser vi att miR-200c är en stark kandidat att rikta in läkemedelsbehandling mot, som även dyker upp i andra studier. En utmaning som ligger framför oss är att utveckla en insulinbehandling som enbart riktar in sig på de  langerhanska öarna och som inte påverkar andra vävnader, säger Lena Eliasson, professor i experimentell diabetesforskning vid Lunds universitet.

*Vill du veta mer om organdonation och donationsregistret? Länk till information på Socialstyrelsens webbplats

 

 

Publikation

Den vetenskapliga artikeln “Human Islet MicroRNA-200c Is Elevated in Type 2 Diabetes and Targets the Transcription Factor ETV5 to Reduce Insulin SecretionDiabetes, issue 2, 2022, https://doi.org/10.2337/db21-0077

Studien är finansierad med medel från: Stiftelsen för strategisk forskning (finansiär av translationell forskning vid LUDC-IRC), Excellence of diabetes research in Sweden (EXODIAB), Vetenskapsrådet, ALF-medel från Region Skåne, Diabetes Wellness Sverige, Svenska Diabetesstiftelsen, European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD). Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund/Birgit and Hellmuth Hertz Foundation, Cystic Fibrosis Trust.

Kortfakta om studien:
Ämne: Endokrinologi, typ 2-diabetes
Forskningsområde: Grundforskning
Typ av publicering: Peer review-granskad publikation
Studiedesign: Kvantitativ studie, orsak-verkan-samband, statistiska samband
Experimentell undersökning: In vitro, ex vivo

lena eliasson. foto.

Lena Eliasson, professor inom experimentell diabetesforskning vid Lunds universitet, 0705 22 54 14, 040 39 11 53,
lena [dot] eliasson [at] med [dot] lu [dot] se (lena[dot]eliasson[at]med[dot]lu[dot]se)

Länk till hennes profil i forskningsportalen

Kort fakta mikroRNA och langerhanska öar

MikroRNA är små icke-kodade RNA-molekyler som reglerar produktionen av proteiner. Ett enda mikroRNA kan reglera många proteiner i en cell eller signaleringsväg. MikroRNA har betydelse för utvecklingen av typ 2-diabetes och bukspottskörtelns förmåga att utsöndra insulin.

Langerhanska öar är en grupp av celler som består främst av betaceller som producerar insulin, och alfaceller som producerar glukagon. Dessa två hormoner reglerar blodsockret och ämnesomsättningen. Langerhanska öar är på grund av sin placering svåra att studera i levande människor.

Human tissue lab

Human tissue lab (HTL)  är en viktig biobank för diabetesforskning som har etablerats inom ramen för det strategiska forskningsområdet Excellence of diabetes research in Sweden (EXODIAB). HTL samlar donerat mänskligt vävnadsmaterial, insulinproducerande celler, vävnader från lever, muskler och fett. Biobanken innehåller även blodprover, urin- och avföringsprover mm. HTL har etablerats genom ett samarbete mellan Lunds universitet och Uppsala universitet, de två universitet som ingår i forskningssamarbetet EXODIAB. Länk till mer information: https://www.exodiab.se/human-tissue-lab/