Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsprojekt ska undersöka effekter av bistånd till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Collage av porträtt på forskarna Jesper Sundewall och Björn Ekman.
Jesper Sundewall och Björn Ekman. Foto: Tove Gilvad och Li Fernstedt

Hallå där Björn Ekman och Jesper Sundewall, ni är båda forskare inom socialmedicin och global hälsa vid Lunds universitet och ni får nu 600 000 kronor av Expertgruppen för biståndsanalys för att studera effekter av globalt hälsobistånd. Vad ska ni göra inom ert forskningsprojekt?

– Vi ska analysera globalt bistånd till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) de senaste 25 åren och försöka hitta samband mellan olika utfallsmått kopplade till detta. Kan vi till exempel se att biståndet haft en positiv effekt när det gäller minskad mödradödlighet. Som ytterligare en del i projektet undersöker vi om det går att identifiera specifika faktorer som bidrar till att biståndet är mer eller mindre effektivt. Påverkar till exempel graden av demokrati i ett land hur effektivt biståndet för att förbättra SRHR är, säger Jesper Sundewall, forskare inom socialmedicin och global hälsa vid Lunds universitet.

Vad innebär det för er att få detta anslag?

– Det känns väldigt roligt att få medel för det här arbetet, som vi bedömer kan ha direkt relevans för det svenska biståndet. Vi tror att ökad förståelse kring om SRHR-bistånd har effekt och i så fall under vilka specifika förutsättningar de kan ha störst effekt, samtidigt kan utgöra underlag för hur framtid bistånd inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter riktas och genomförs, säger Björn Ekman, forskare inom socialmedicin och global hälsa som tillsammans med Jesper Sundewall ansvarar för projektet.

– Anslaget är samtidigt  ett erkännande av relevansen av vår forskning och vi planerar att bygga vidare med ytterligare ansökningar under 2022. Planen är att gå vidare och söka ytterligare forskningsanslag för att kunna utveckla arbetet med att utvärdera effekter av bistånd till hälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, säger Jesper Sundewall.

Om projektet

Björn Ekmans och Jesper Sundewalls forskningsprojekt ska öka kunskapen om effekter av bistånd till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, så kallad SRHR. De får 600 000 kronor från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), som är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar svenskt internationellt bistånd, för att det ska kunna förbättras och utvecklas. 

Titeln på forskningsprojektet är "The Role of Development Assistance in improving Sexual and Reproductive Health and Rights in Low-Income Countries: A Cross-Country Analysis of Context and Policy Factors".