Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Cochrane – effektiva verktyg för att hitta rätt i djungeln av vetenskapliga studier

Foto: Martin Ringsten, Ingemar Petersson, Katarina, Matteo Bruschettini
Delar av Cochrane-teamet: Martin Ringsten, Ingemar Petersson, Katarina Persson, Matteo Bruschettini Foto: A Hellgren

Varje år publiceras ett stort antal studier inom medicin och hälsa. En studie kan till exempel handla om att besvara frågor kring hur effektiv en behandling är. Men hur mycket kan man lita på en studies resultat och vad händer om man sammanställer och kvalitetsgranskar samtliga studier inom samma område? Cochrane arbetar med att besvara dessa frågor. Syftet? Att fler människor ska få tillgång till kunskapsbaserad vård och därmed bättre hälsa.

Ett första steg mot att förbättra människors hälsa är att de som utbildas eller arbetar med vård känner till hur man hittar tillförlitlig fakta. Cochrane, ett globalt nätverk med lokalt kontor i Lund, har verktygen och metoderna för att ”hitta rätt” menar Martin Ringsten, projektkoordinator och forskare på Cochrane Sverige. Ringsten, som även är doktorand och lärare på Medicinska fakulteten, arbetar för att nå ut till forskare, studenter och kliniker för att öka kunskapen om hur man kan använda sig av Cochrane i sin forskning eller i sin verksamhet.

- Cochrane har ett bibliotek med över 8400 systematiska översikter. För varje översikt finns en även populärvetenskaplig sammanfattning så att även den som inte är medicinskt insatt i ämnet eller tycker det kan vara svårt att läsa vetenskapligt språk kan ta till sig innehållet på ett enkelt sätt. Vi vill hjälpa fler verksamheter och kliniker att hitta tillförlitliga forskningsresultat som de i sin tur kan stödja sig mot i vården av patienter. Men det kan också handla om att hjälpa forskare att systematiskt utvärdera kunskapsläget för en behandling eller att identifiera kunskapsluckor där det behövs mer forskning.

Vässar doktorander och studenters analytiska förmåga

Cochrane verkar även för att lära ut hur man kritiskt granskar, jämför och sammanställer studier till studenter på Medicinska fakulteten.  Idag är Cochrane-metodiken en integrerad del av läkarprogrammet och mastersprogrammet i medicinsk vetenskap, men finns även som en valbar kurs på doktorandnivå.

Vad har ni för aktiviteter på gång i höst för forskare, studenter och doktorander?

- I höst så har Cochrane Sverige i samarbete med Cochranes center i Danmark och Norge organiserat ett webbinarium kring instrument och möjligheterna att utvärdera och sammanställa observationsstudier och kvalitativa studier. I december kommer vi även organisera ett webbinarium i samarbete med Cochrane Austria kring möjligheterna och utmaningarna att utföra kunskapsöversikter inom områden där kunskap behövs tas fram och utvärderas extra snabbt. Kursen på doktorandnivå är fulltecknad men nya kurser kommer hållas nästa år.

Länkar till mer läsning

Om Cochrane

Cochrane är ett globalt oberoende nätverk av runt 37.000 forskare, vårdpersonal, patienter, vårdgivare och människor som i allmänhet är intresserade av hälso- och sjukvårdsfrågor. Organisationen är icke-vinstdrivande och har medlemmar från mer än 130 länder.

Cochrane Sverige etablerades i Sverige 2017 och har sitt kontor i Lund. Cochrane Sverige blev i år uppgraderat till ett självständigt centrum, vilket är ett erkännande av att arbetet håller hög kvalité.