Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Omvårdnad vid infektionssjukdomar 15hp (A)

I samarbete med Avdelningen för infektionsmedicin, Infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus, (SUS) Lund arrangerar Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet en kurs om infektionssjukdomar, deras handläggning och behandling. Kursen vänder sig till
sjuksköterskor.

KURSENS SYFTE

Syftet med utbildningen är att ge de studerande fördjupade kunskaper om infektionssjukdomarnas epidemiologi, patogenes och behandling, samt omvårdnad och förebyggande åtgärder. Stor vikt inom kursen kommer att läggas på omhändertagande av svårt sjuka, infekterade patienter. Inom kursens ram ligger också viss vetenskaplig träning genom artikelgranskning samt fördjupningsarbete i form av litteraturstudie eller empirisk studie.

INNEHÅLL

Klinik, diagnostik, behandling och omvårdnad vid bl.a följande infektionssjukdomar:

 • Endokarditer
 • Hepatiter
 • HIV /AIDS
 • Infektioner i centrala nervsystemet
 • Infektioner i hud och mjukdelar
 • Infektioner i luftvägarna
 • Infektioner i leder och skelett
 • Infektiösa tarmsjukdomar
 • Sepsis
 • Tuberkulos
 • Tropiska infektionssjukdomar
 • Urinvägsinfektioner

Övriga ämnen

 • Antimikrobiella medel
 • Bakteriologi och antibiotikaresistens
 • Cellbiologi
 • Etiska problem och frågeställningar
 • Isoleringsteknik och vårdhygienska principer
 • Respiratorisk insufficiens och assisterad ventilation
 • Sårvård
 • Virologi

STUDIEFART

Utbildningen ges på kvartsfart dagtid (7,5hp per termin)

UNDERVISNINGSFORM

Arbetsformerna bygger på den studerandes tidigare kunskaper och erfarenheter och kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys.

FÖRELÄSARE & UNDERVISNING

Föreläsare är bl a läkare och sköterskor verksamma vid infektionskliniken SUS, klinisk mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien. Studerandegruppen samlas i Lund vid 5-6 gånger per termin, 2 dagar/tillfälle. Undervisningen ges som föreläsning, seminarium och gruppövningar. Webbaserad lärplattform kommer att användas. Examinationen sker fortlöpande och genomförs både enskilt och i grupp. Mellan undervisningstillfällena förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten, inkl. hemuppgifter.

 

Behörighet

 • Leg sjuksköterska med minst 180hp inkluderande ett självständigt arbete om 15hp eller motsvarande
   
 • Minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska

Kostnad och bokningsregler

Kurskostnad är 18 000kr/deltagare exkl. moms. Kursanmälan är bindande. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart.

Vid färre deltagare än 17 genomförs ej kursen. Max antal deltagare är 27.

Anmälan

Om du är intresserad av att anmäla ditt intresse till framtida kurs, skicka ett mail till uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande, kontakta

Kursledare och examinator

Lisa Påhlman

Lisa Påhlman

Leg.läkare, Docent, Phd
Infektionsmedicin Skånes universitetssjukhus

lisa [dot] pahlman [at] med [dot] lu [dot] se

Kursledare

Sara

 Sara Adolfsson

Leg. sjuksköterska
VO Infektionssjukdomar Skånes universitetssjukhus

sara [dot] adolfsson [at] skane [dot] se