Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pristagare Bundy Academy 2014

Unga medicinforskare får stöd av Eva och Göran Bundys stiftelse

Nu har de tre första unga forskare som får forskningbidrag från syskonen Eva och Göran Bundys stiftelse till stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet utsetts. Mottagarna är två forskare inom neurologi och en inom kardiologi.

Alexandru Schiopu

Alexandru Schiopu, forskare inom kardiologi, får 400 000 kronor för sin forskning om inflammation i hjärtmuskeln efter en hjärtinfarkt.

– Ökad inflammation i hjärtmuskeln efter en hjärtinfarkt bidrar till försämrad prognos hos patienterna.  Vi kommer att mäta ett stort antal inflammatoriska biomarkörer i hjärtinfarktpatienter för att försöka identifiera de patienter med störst risk för återinsjuknande. Genom att blockera det pro-inflammatoriska proteinet S100A8/A9 hoppas vi dessutom kunna utveckla en behandling som kan förbättra återhämtningen av hjärtat efter en infarkt, berättar Alexandru Schiopu.

Sebastian Palmqvist och Andreas Puschmann är neuroforskare och får vardera 200 000 kr till sin forskning.

Sebastian Palmqvist

Sebastian Palmqvist arbetar för att kartlägga de utlösande sjukdomsmekanismerna vid Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar.

– En ny svensk multicenterstudie, kallad BioFINDER, har startats för att kunna kartlägga dessa utlösande sjukdomsmekanismer. Studien är världsunik i sitt upplägg och kommer förhoppningsvis att bidra med viktig data för tidig diagnostik, framtida bromsande behandling och ökad förståelse kring patologin och orsakerna vid Alzheimers, Parkinsons och andra neurodegenerativa sjukdomar, berättar Sebastian Palmqvist.

Andreas Puschmann

Andreas Puschmann studerar familjer med neurologiska sjukdomar.  

– Projektet undersöker familjer med ärftliga former av neurologiska sjukdomar. Syftet är att identifiera nya, ärftliga subtyper av Parkinsons sjukdom, dystoni, ataxi eller demens med målet att karakterisera den specifika subtypen och att hitta den genetiska orsaken. Varje nyupptäckt sjukdomsrelaterad gen ger oss en ny möjlighet att kartlägga sjukdomsmekanismen och att hitta nya behandlingsmöjligheter, berättar Andreas Puschmann.

Text: Johanna Sandahl