Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Neuroradiologi för Röntgensjuksköterskor och Sjukhusfysiker 4,5 hp (A)

Det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom neuroradiologi. Många röntgenavdelningar utför redan idag en del av dessa undersökningar och man vill ge röntgensjuksköterskor och sjukhusfysiker en möjlighet att höja sin kunskapsnivå och uppdatera sin kompetens inom området. Detta är andra omgången av kursen och anordnas av VO Bild och Funktion, Skånes universitetssjukhus i Lund i samarbete med Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet.

Syfte

Syftet med kursen är att tillgodose behovet av fortbildning och fördjupade kunskaper för röntgensjuksköterskor och sjukhusfysiker inom neuroradiologi. Efter utbildningen ska deltagarna ha erhållit fördjupad kunskap gällande CNS anatomi, neurodiagnostik, basal teknik och de speciella omvårdnadsbehov som är nödvändiga i samband med denna typ av undersökningar. Dessutom får kursdeltagarna även bekanta sig med mer avancerade arbetsformer och modaliteter än vad som vanligtvis finns på ett medelstort svenskt sjukhus.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till röntgensjuksköterskor som har minst ett års erfarenhet av att utföra DT, angiografi eller MR. Denna utbildning riktar sig också till sjukhusfysiker, eller personer med liknande utbildning, som önskar sig fördjupade kunskaper inom neuroradiologi.

Innehåll

 • Anatomi CNS, huvud och hals samt rygg.
 • Grundläggande teknologi gällande områden datortomografi (DT), magnetisk resonanstomografi (MR) och angiografi.
 • Frekventa sjukdomstillstånd i CNS, huvud och hals samt rygg.
 • Grundläggande neuroradiologisk diagnostik.
 • Patientförberedelser.
 • Patientbemötande.
 • Berättigandebedömning och val av lämpliga modaliteter.
 • Risker och säkerhetsaspekter vid aktuella undersökningar av CNS.
 • Optimering av tekniska förutsättningar.
 • Barnmisshandel och radiologisk utredning.
 • Odontologiska undersökningar.

Föreläsare & undervisning

Föreläsare kommer bland annat från följande yrkeskategorier: neuroradiolog, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker, interventionell radiolog, neurokirurg, ÖNH-läkare, odontologisk radiolog. 

Olika arbetsformer används: lärarledd undervisning med föreläsningar, seminarier i grupp och examinationer, självstudier och individuellt arbete.

Examination sker både enskilt och i grupp. Inför första kurstillfället i Lund förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten, dessutom tillkommer en hemtentamen efter kursveckan i Lund.

Praktisk information

Efter godkänd kurs rekommenderas kursdeltagare att auskultera i 2-5 dagar på neuroradiologisk avdelning (eller liknande).

Behörighet

 • Svensk legitimation som röntgensjuksköterska samt minst 1 års dokumenterad yrkeserfarenhet av med någon form av neurodiagnostisk modalitet såsom DT, angiografi eller MR
  samt
 • godkända kunskaper i svenska och engelska som motsvarar kraven för grundläggande behörighet på grundnivå
   
 • Svensk legitimation som sjukhusfysiker eller liknande utbildning, samt godkända kunskaper i svenska och engelska som motsvarar kraven för grundläggande behörighet på grundnivå.

Till anmälan ska du som är röntgensjuksköterska bifoga följande handlingar:

 • Bevis om legitimation
 • Tjänstgöringsintyg från arbetsgivare som intygar att du har minst 1 års erfarenhet av diagnostik inom DT, angiografi eller MR.

Till anmälan ska du som är sjukhusfysiker (eller liknande utbildning) bifoga följande handling:

 • Bevis om legitimation/utbildningsbevis

Kostnad och bokningsregler

Kostnad: 6 400 SEK/deltagare.

Kurskostnad är exklusive moms. Kursanmälan är bindande. Vid avbokning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, vid avbokning mindre än 2 veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre än 24 deltagare genomförs ej kursen. Max antal är 30 deltagare.

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB, ny flik)

 

Kurstillfällen

Kursen äger rum den 25-29 november 2024 på plats i Lund. (ej digitalt)

Anmälan

Välkommen in med din anmälan. Sista anmälningsdag är den 6 november 2024.

Anmälan

Anmälan är bindande, se bokningsregler nedan. 

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande, kontakta:

Porträtt Titti Owman. Foto.

Titti Owman
Kursledare
Leg. Röntgensjuksköterska
titti [dot] owman [at] med [dot] lu [dot] se

Porträtt Jennie Daginder. Foto.

Kursledare
Jennie Daginder
Leg. Röntgensjuksköterska
jennie [dot] daginder [at] skane [dot] se

Porträtt Lars Stenberg. Foto.

Kursledare/examinator
Lars Stenberg
Överläkare vid Diagnostisk radiologi
lars [dot] stenberg [at] skane [dot] se


Övriga frågor, kontakta

Ann-Sofie Grönkvist
Administratör uppdragsutbildning

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)