Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Integrerade vård- och stödinsatser enligt FACT-modellen 7,5hp (A)

Efterfrågan på integrerade vård och stödinsatser för att bättre bemöta behoven hos personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning har ökat i takt med att organisationen av de insatser som erbjuds har blivit mer komplexa. FACT (Flexible Assertive Community Treatment ) är en lovande ny arbetsmodell som innebär ett flexibelt sätt att organisera vården och stödet utifrån patientens egna villkor.

Att organisera vården enligt FACT innebär:

 • en flexibel användning av det psykiatriska teamets resurser
 • att brukarens behov styr intensiteten i de stöd och vårdinsatser som ges
 • att teamet snabbt kan skifta mellan olika nivåer av omhändertagande
 • en tydlig inriktning på återhämtningsinriktade och evidensbaserade vård- och stödinsatser
 • att vård och stöd ges i nära samverkan mellan psykiatrisk öppenvård och heldygnsvård samt socialtjänst

Kursens syfte

Kursens syfte är att kursdeltagarna ska få fördjupade kunskaper om hur vård och stöd kan organiseras enligt FACT-modellen för att bättre bemöta behoven hos brukare med fluktuerande psykiatriska behov av vård och stöd. Deltagarna får också fördjupade kunskaper om centrala aspekter av FACT-modellen och kommer, när kursen är avslutad, ha kunskaper om hur FACT kan implementeras i egna verksamheten samt urskilja när en verksamhet arbetar programtroget enligt FACT-modellen.

Målgrupp

Uppdragsutbildningen riktar sig till personal och chefer inom psykiatri och socialtjänst.

Kursen innehåll

Under kursen kommer deltagarna att få grundläggande kunskaper om hur vård och stöd kan organiseras enligt FACT-modellen.

 • FACT teamets sammansättning och kompetenser
 • Hur man skapar en flexibel vård
 • Hur den personliga återhämtningen och delaktighet i olika roller i livet kan stödjas vid svår psykisk sjukdom
 • Lämpliga teambaserade behandlingsinsatser (somatiska, psykiatriska, psykologiska, pedagogiska och insatser mot missbruk)
 • Planering och uppföljning på individnivå
 • Insatser för att förebygga kris
 • Olika exempel på samarbete med deltagarens formella och informella nätverk
 • Öka kvalitet och innovativt arbeta genom systematiskt förbättringsabrete

Undervisning och föreläsare

Kursen innehåller föreläsningar, workshops och seminarier, varvat med dagar för självstudier och interaktivt nätbaserat grupparbete. I kursen används en nätbaserad lärplattform där uppgifter publiceras och diskuteras interaktivt. Datorvana krävs.

Föreläsare är bland annat forskare vid Medicinska Fakulteten, kliniker och chefer verksamma i redan etablerade FACT-team och personer med egen erfarenhet av vård och stöd enligt FACT.

Deltagarna träffas vid 4 tillfällen á 1-2 dagar/tillfälle. Mellan undervisningstillfällena förväntas deltagarna bedriva självstudier. Kursen innebär en arbetsinsats på cirka 8-10timmar/vecka.

Behörighet

 • Legitimationsgrundande medicinsk, hälsovetenskaplig eller vårdutbildning
  alternativt
 • Psykolog- eller socionomexamen eller högskoleutbildning som i det individuella fallet bedöms som motsvarande.

Intyg som ska skickas in:

 • Kursintyg eller motsvarande gällande behörighet

Kostnad och bokningsregler

17-20 deltagare: 17 500 SEK (exklusive moms)
21-23 deltagare: 15 500 SEK (exklusive moms)
24-25 deltagare: 13 700 SEK (exklusive moms) 

Bokningsregler
Kursanmälan är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, vid avbeställning mindre än 2 veckor före debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 18 genomförs ej kursen. Max antal är 25 deltagare.

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB, ny flik)

Kurstillfälle

Planerad kursstart januari 2025 tom maj 2025. Kursdatum kommer publiceras framöver. 

Anmälan

Välkommen in med din anmälan, sista anmälningsdag 17 oktober. 

Anmälan

Anmälan är bindande, se bokningsregler nedan. 

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande:

Porträtt Annika Lexén. Foto.

Annika Lexén
Kursledare
Biträdande universitetslektor, docent
annika [dot] lexen [at] med [dot] lu [dot] se (annika[dot]lexen[at]med[dot]lu[dot]se)

Porträtt Carina Tjörnstrand. Foto.

Carina Tjörnstrand
Kursledare
Universitetsadjunkt
carina [dot] tjornstrand [at] med [dot] lu [dot] se (carina[dot]tjornstrand[at]med[dot]lu[dot]se)


För övriga frågor:

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör 

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se (uppdrag_ihv[at]med[dot]lu[dot]se)