Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Karin är Sveriges Erin Brockovich

Karin Broberg. foto.
Karin Broberg, professor i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, ska tillsammans forskarkollegor och kliniker mäta halten av det cancerframkallande ämnet sexvärt krom på arbetsplatser över hela landet. Foto: Fanny Enquist.

Kommer ni ihåg filmen Erin Brockovich som bygger på en verklig miljöskandal i USA på 90-talet? Där drabbades hundratals familjer av sjukdomar till följd av att de exponerats för det kemiska ämnet sexvärt krom. Nu är det dags att undersöka hur läget ser ut i Sverige.

Sexvärt krom är ett starkt cancerframkallande ämne som används vid tillverkning av till exempel stål, färg och rostskydd. Karin Broberg, professor i arbets- och miljömedicin, har precis fått nästan fyra miljoner kronor för att ge sig ut och mäta halten av sexvärt krom på arbetsplatser över hela landet. Och det är hög tid. Senast det gjordes en kartläggning var 1996:

–Gränsvärdet i Sverige ligger på 5 mikrogram/kubikmeter luft. För några år sedan kom det larm från Danmark att exponeringen är alltför hög och att risken för cancer är påtaglig. De sänkte nyligen sina gränsvärden till 1mikrogram, säger Karin Broberg.

Hon började fundera på hur läget ser ut i Sverige. Sanningen är att vi idag inte vet i vilken omfattning anställda exponeras för ämnet eller hur arbetsgivare hanterar riskerna det medför. Tillverkningsindustrin med tung kemikalieexponering är branscher som rent historiskt sett har dominerats av män och man vet att arbetarna här har mer arbetsrelaterade sjukdomar i form av lungsjukdomar och cancer.

Generellt sett är vi bra i Sverige när det gäller kontrollen av farliga ämnen, men det finns även en del gränsvärden som ligger kvar sedan 30 år tillbaka som man inte tittat över. Gränsvärden är nästan aldrig baserade på hälsa och hur många som blir sjuka, utan istället ett rent tekniskt värde. Just gränsvärdet för sexvärt krom diskuteras på många ställen i Europa, eftersom det är många som blir sjuka.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan alla kliniker och universitetsavdelningar för Arbets- och miljömedicin i Sverige. Det kommer att ge en bra uppfattning om hur läget ser ut från norr till söder i landet.

–Vi kommer dels att mäta kromet i luften vilket visar vad man exponerats för under dagen och dels ta blodprov på de som arbetar för att se vad de exponerats för de senaste månaderna. Resultaten ska ligga till grund för nya gränsvärden och riktlinjer för hur sexvärt krom kan hanteras utan att någon kommer till skada.

Forskningsprojektet: SafeChrom: Säkert arbete med sexvärt krom

Forskningsprojektet som leds av Karin Broberg, professor i arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, ska pågå till och med maj 2024.

För projektet har hon tilldelats 3 881 000 kronor för forskning om arbetsmiljö och hälsa från Afa Försäkring för att mäta halten av sexvärt krom i luften på arbetsplatser där ämnet hanteras och i de anställdas röda blodkroppar. I projektet ingår att undersöka förhållningssätt till gränsvärden. Resultaten väntas kunna ligga till grund för riktlinjer för hantering av kromet, vilket i sin tur kan bidra till bättre arbetsmiljö på arbetsplatser där ämnet används.
Läs mer på Afa Försäkring

Länk till Karin Brobergs profil i Forskningsdatabasen