Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

40 miljoner till innovationsmiljö för skräddarsydda stamcellsbehandlingar

bild på forskaren Anna Falk som ska koordinera Vinnovaprojektet IndiCell. foto.
Anna Falk, professor i neurovetenskap vid Lunds universitet, ska koordinera IndiCell som är en av de elva innovationsmiljöer som Vinnova satsar på inom precisionshälsa. Foto: Stefan Zimmerman.

I sjukvården används ofta behandlingar framtagna för breda patientgrupper, vilket inte alltid är effektivt. Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har därför delat ut forskningsanslag till elva svenska innovationsmiljöer vars forskning syftar till att utveckla mer individuellt anpassad sjukvård för patienter. Stamcellsforskarna vid innovationsmiljön IndiCell har tilldelats ett stort anslag för att göra stamcellsbehandlingar mer träffsäkra.

Varmt grattis, Anna Falk, koordinator för samarbetsprojektet Indicell vid Lunds universitet! 40 miljoner, fördelat på fem år, för "implementering av kliniska arbetsflöden för individualiserad stamcellsbehandling". Hur känns det?

– Det känns jättekul att Vinnova vill satsa på detta och mycket spännande att dra igång IndiCell med vårt fantastiska team. Varför tror du att ni drog en vinstlott? – Vårt projekt IndiCell ligger i tiden, ett initiativ inom stamcellsbehandlingar behövs i Sverige. Vi har dragit ihop ett riktigt bra team där alla sektorer (akademi, industri, hälso- och sjukvård) har viktiga roller och där alla parter behövs för att genomföra projektet. Vi arbetade otroligt hårt med ansökan och ytterligare en viktig aspekt tror jag är att vi på ett begripligt sätt lyckats kommunicera och konkretisera detta avancerade och komplexa område, såsom behov och lösningar för att ta stamcellsbehandlingar till patienter.

Vad betyder anslaget för er forskning?

– Det betyder jättemycket! Nu får jag och IndiCell-teamet möjlighet att ta stamcellsterapier till patienter och att driva och utveckla detta fält i Sverige och även globalt. Det betyder också att vi kan rekrytera forskare och doktorander för arbetet med stamcellsterapier. Lunds universitet är koordinator för innovationsmiljön där Skånes universitetssjukhus, SUS, också ingår.

Hur ser samarbetet för att ta fram nya behandlingar ut?

– Vi har skapat ett nära samarbete med SUS, som även är partner i IndiCell, och kommer att driva ett av arbetspaketen. Vidare arbetar vi med att stärka samarbetet mellan LU och SUS även i bredare perspektiv som inte bara innefattar stamcellsbehandlingar utan även andra läkemedel för avancerad terapi (ATMP), till exempel genterapi och biomaterial med celler.

 

stefan jovinge. foto.

Stefan Jovinge, professor i kardiologi med inriktning mot regenerativ kardiovaskulär medicin vid Lunds universitet och forskningschef på Skånes universitetssjukhus kommenterar:

”De akademiska centra som levererar vård står nu inför ett paradigmskifte inom vården; att bygga upp strukturer för nya avancerade terapier och personalized medicine eller leverera traditionell sjukvård. Det är en nationell fråga för oss i Sverige om vi kan leverera den nya med avancerade vården inom landet och i så fall var den skall levereras. Sannolikt kommer den endast kunna levereras fullt ut vid kanske ett par center in Sverige.

Vid SUS i Lund finns det en lång tradition för avancerad cellterapi, inte minst med tanke på de försök som gjorts tidigare med behandling av Parkinsons sjukdom. Det är därför inte konstigt att Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus har bestämt sig för att göra en gemensam satsning på en ATMP i Lund. Regionen har tidigare förbundit sig med en mångmiljonsatsning och färdigställandet av ATMP-enheten pågår för fullt. Professor Anna Falks och medarbetarnas arbete inom StemTherapy är en kritiskt avgörande satsning för att realisera detta arbete.

Vinnova-satsningen tillsammans med Region Skånes satsning har flyttat fram Lunds positioner avsevärt och vi räknar med att vara igång om något drygt år och har därmed klart deklarerat att ett av Sveriges ATMP-centra kommer ligga inom Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.”

Vad är det första du tar itu med nu?

– Kickar igång projektet, rekryterar personal och odlar celler!

Anna Falk och hennes teams specifika del i innovationsmiljön IndiCell handlar om omprogrammering av hudceller till så kallade inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler), det vill säga celler från mänsklig vävnad som omprogrammeras till stamceller och som kan användas för att utveckla olika stamcellsterapier. Cellerna kan också användas till att studera underliggande orsaker till neurala utvecklingssjukdomar eller neuropsykiatriska syndrom.

– IndiCell har tre huvudmål: att utveckla iPS-cellterapier för Parkinsons sjukdom och Makular degeneration, att skapa en utvecklingspipeline för iPS-cellterapier där kunskap, processer, metoder, kvalitetskontroller med mera kommer finnas kvar i dokument, rutiner, hos personal och i infrastrukturer för att kunna tillämpas för att utveckla stamcellsterapier för andra sjukdomar såsom diabetes, cancer och artros. Dessutom strävar vi mot att IndiCell och Sverige ska bli en viktig global aktör inom stamcellsterapier. För patienter kan resultaten komma att innebära nya behandlingar för sjukdomar där det idag sällan finns behandlingar eller där behandlingarna syftar till att mildra symptom.

Går det att sia om när?

– Det sanna svaret är att vi inte vet, men med finansiering av IndiCell hoppas vi kunna accelerera processen.

Fakta IndiCell

IndiCell är ett samarbetsprojekt utformat för att akademi, sjukvård och industri ska kunna generera ett arbetsflöde från akademisk stamcellsforskning till kliniken. Projektet har ett starkt fokus på individualiserad stamcellsterapi med Parkinsons sjukdom och makuladegeneration som exempel.

IndiCell koordineras av Anna Falk vid Lunds universitet (LU) med samkoordinatorerna Malin Parmar också vid LU och Fredrik Lanner vid Karolinska Institutet (KI). Projektet inkluderar även andra partners vid LU, KI, Kungliga tekniska högskolan, Skånes universitetssjukhus, Karolinska sjukhuset samt Biolamina, Acousort AB och MAGic BioProcessing.

Innovationsmiljöer inom Precisionshälsa 2021

Genom utlysningen Innovationsmiljöer inom Precisionshälsa 2021, har Vinnova valt att satsa på elva innovationsmiljöer inom precisionshälsa som ska bana väg för en mer förebyggande, träffsäker och jämlik hälso- och sjukvård och bidra till att stärka Sverige som life science-nation. Totalt handlar det om en satsning från Vinnova på 323 miljoner kronor. Innovationsmiljöerna får anslag på upp till 8 miljoner kronor per år i antingen två och ett halvt eller fem år. Inom innovationsmiljöerna kommer företag, vårdgivare, universitet, civilsamhället och patienter att arbeta tillsammans för mer träffsäkra lösningar inom hela hälsoområdet, både inom förebyggande vård och inom diagnostik och behandling.

Läs mer på Vinnovas webbplats