Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Programmet vänder sig till dig som har läkarexamen från land utanför EU/EES och Schweiz, och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk läkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket i Sverige och för att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT).

Information om programmet

Utbildningen har sammanlagt sex kurser och undervisningen är till stor del inkluderad med universitetets ordinarie läkarprogram. I de olika kurserna ingår såväl lärarledd undervisning i helkurs och i mindre grupper men det finns också moment som kräver enskilda studier. 

Det huvudsakliga ämnesområdet är teoretisk och praktisk medicin, men det finns även delar som rör samhälls- och författningskunskap. Både skriftlig och muntlig examination samt portföljexamination förekommer under de olika delkurserna. Läs mer om kurserna i utbildningsplanen (följ länken nedan).

En stor del av utbildningstiden genomförs som en praktisk klinisk utbildning i nära samarbete med hälso- och sjukvården, så kallad verksamhetsintegrerat lärande (VIL). För denna del av utbildningen fördelas studenterna på orterna Malmö, Lund och Helsingborg. 

Programstart: VT2022 och startar framöver både vårtermin och hösttermin.
Antal platser: Fem studenter antas per termin.
Undervisningsspråk: Svenska (This program is given in Swedish.)
Utbildningens längd: 90 hp, 3 terminer heltidsstudier
Utbildningen berättigar till studiemedel. 

Utbildningsplan

I utbildningsplanen kan du läsa mer om programmets syfte, mål och om kurserna som ingår.
Utbildningsplan MKULB (PDF, 194 kB, ny flik)

Efter avslutad utbildning

När du har avslutat utbildningen med godkända resultat har du den komplettering som krävs för att kunna godkännas av Socialstyrelsen, till att ansöka om allmäntjänstgöring (AT). Det är Socialstyrelsen som tar beslut om tillträde till allmäntjänstgöring. 

Läs mer om villkoren för legitimation och allmäntjänstgöring på Socialstyrelsens webbsida.

Behörighetskrav

För att vara behörig till programmet krävs:

  • läkarexamen från ett land utanför EU/EES-området (inklusive Schweiz)
  • av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare eller kompletterande utbildning. 
  • godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget Godkänd/E.

Observera att C1 intyg inte godtas för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3. Läs mer om behörighet i svenska på Antagning.se.

Inför din ansökan ska du ha gjort den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov, läs mer under urvalsprocessen nedan.

Anmälan till vårterminen 2022 

Du anmäler dig på Antagning.se mellan den 15 september till 15 oktober 2021.
Tänk på att prioritera dina alternativ så att den utbildning du helst vill läsa placeras överst i din anmälan.

Senast den 18 oktober måste alla dokument som styrker behörighetskraven enligt listan ovan, ha inkommit till Antagningsservice eller finnas uppladdade på Antagning.se. (Examensbevis, betygsutdrag och auktoriserade översättningar (ifall tillämpligt), Socialstyrelsens beslut om utredning, handlingar som styrker kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå enligt ovan). 
Du kan lägga till fler meriter om det är något mer du vill styrka till din ansökan.

Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift till UHR (om nödvändigt) är den 18 oktober. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter på Antagning.se

Urvalsprocessen

Urvalet sker i två steg:

Steg 1: Rangordning av resultatet från Socialstyrelsens kunskapsprov för läkare

Rangordning baserat på ditt resultat från den teoretiska delen av kunskapsprovet. Provet genomförs av Umeå universitet på uppdrag av Socialstyrelsen. Tänk på att du först måste få din utbildning granskad och godkänd av Socialstyrelsen innan du kan anmäla dig till kunskapsprovet. De sökande som uppnått bäst resultat på kunskapsprovet går vidare till steg två för intervju.

Du läser mer om kunskapsprovet och hur du anmäler dig på Umeå Universitets webbplats: Kunskapsprov för läkare

Steg 2: Intervjuer

Sökanden som går vidare till steg två kommer att kallas till intervju. Intervjuerna kommer att genomföras på Lunds universitet den 16 november 2021 och vi kontaktar cirka 8-10 aktuella sökanden när det är dags. De som kallas till intervju får mer detaljerad information. 

Intervjuerna är indelade i tre moment som i korthet innebär att du ska beskriva din utbildning och erfarenhet, du ska därtill utreda ett etiskt dilemma och en klinisk situation. Efter avslutad intervju antecknar intervjuaren sitt omdöme i en intervjumall där varje moment graderas i en 4-gradig skala. Poängen från de tre momenten kommer sedan att räknas samman.

Den slutliga antagningen till programmet görs genom att slå samman resultatet från Socialstyrelsens kunskapsprov med meritvärderingspoängen från intervjuerna.

I december kommer ditt antagningsbesked med urvalsresultatet publiceras på ”Mina sidor” på Antagning.se.

Kompletterande utbildning för läkare på andra universitet

Kontaktuppgifter

Utbildningskoordinator
Anna Gavelin
046-222 92 61
anna [dot] gavelin [at] med [dot] lu [dot] se    

Studievägledare
Carina Bäckström
046-222 97 21
carina [dot] backstrom [at] med [dot] lu [dot] se