Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningen planeras att starta vårterminen 2022

Programmet vänder sig till dig som har läkarexamen från land utanför EU/EES och Schweiz, och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk läkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket i Sverige och för att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT). Utbildningen är på tre terminer heltidsstudier och berättigar till studiemedel.

Anmälan

Anmälan görs på Antagning.se och anmälningsperioden öppnar den 15 september 2021.

Information om programmet

Programstart

Januari 2022

Undervisningsspråk

Svenska (This program is given in Swedish.)

Utbildningens längd 

90 hp, 3 terminer heltidsstudier

Antal platser

Fem studenter antas per termin.

Utbildningsplan

Ny utbildningsplan är ej ännu fastställd

Examen/kompetens efter avslutad utbildning

Utbildningen leder ej till någon examen. Genomförd och godkänd utbildning ger dig den komplettering som krävs för att söka allmäntjänstgöring (AT). 
Socialstyrelsen beslutar sedan om allmäntjänstgöring.

Behörighetskrav

För att vara behörig till programmet ska du ha:

  • läkarexamen från ett land utanför EU/EES-området (inklusive Schweiz)
  • beslut från Socialstyrelsen att din utländska utbildning är jämförbar med den svenska utbildningen. 
  • godkända kunskaper i svenska, vilket innebär Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget Godkänd/E.

Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3. Se Antagning.se för mer om behörighet i Svenska.

Urvalsprocessen

Urvalet sker i två steg:
1. Socialstyrelsens kunskapsprov
2. Intervjuer

Antagning till programmet görs genom att slå samman resultatet från Socialstyrelsens kunskapsprov med meritvärderingspoäng vid intervjuerna.

Här kan du läsa mer om Socialstyrelsens kunskapsprov: https://www.umu.se/utbildning/sok/kunskapsprov/kunskapsprov-for-lakare/ 

Vid frågor vänligen kontakta:

Utbildningskoordinator
Anna Gavelin
anna [dot] gavelin [at] med [dot] lu [dot] se

Relaterade länkar

Socialstyrelsen

Kompletterande utbildning för läkare - andra universitet