Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningen startar vårterminen 2022

Programmet vänder sig till dig som har läkarexamen från land utanför EU/EES och Schweiz, och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk läkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket i Sverige och för att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT). Utbildningen är på tre terminer heltidsstudier och berättigar till studiemedel.

Information om programmet

Utbildningen har sammanlagt sex kurser och undervisningen är till största delen samordnad med universitetets ordinarie läkarprogram. I de olika kurserna ingår såväl lärarledd undervisning i helkurs och i mindre grupper men det finns också moment som kräver enskilda studier. Det huvudsakliga ämnesområdet är teoretisk och praktisk medicin, men det finns även moment som rör samhälls- och författningskunskap. Både skriftlig och muntlig examination, och dessutom portföljexamination förekommer under de olika delkurserna. Betygsskalan är tvågradig med betygen underkänd eller godkänd. Läs mer om kurserna i utbildningsplanen.

En stor del av utbildningstiden genomförs som en praktisk klinisk utbildning i nära samarbete med hälso- och sjukvården, så kallad verksamhetsintegrerat lärande (VIL). För denna del av utbildningen fördelas studenterna på orterna Malmö, Lund och Helsingborg. 

Programstart: Januari 2022
Undervisningsspråk: Svenska (This program is given in Swedish.)
Utbildningens längd: 90 hp, 3 terminer heltidsstudier
Antal platser: Fem studenter antas per termin.

Utbildningsplan

I utbildningsplanen kan du läsa mer om programmets syfte, mål och om kurserna som ingår.
Utbildningsplan MKULB (PDF, 194 kB, ny flik)

Examen/kompetens efter avslutad utbildning

Utbildningen leder ej till någon examen. Genomförd och godkänd utbildning ger dig den komplettering som krävs för att söka allmäntjänstgöring (AT). 
Socialstyrelsen beslutar sedan om allmäntjänstgöring.

Behörighetskrav

För att vara behörig till programmet krävs:

  • läkarexamen från ett land utanför EU/EES-området (inklusive Schweiz)
  • av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare eller kompletterande utbildning. 
  • godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget Godkänd/E.

Observera att C1 intyg inte godtas för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3. Se Antagning.se för mer om behörighet i Svenska.

Anmälan till vårterminen 2022 

Du kan anmäla dig till programmet på Antagning.se mellan den 15 september till 15 oktober 2021.

I samband med din anmälan måste du ladda upp dokument som styrker ovan nämnda behörigheter i punktlistan, senast sista kompletteringsdag. Du kan lägga till fler meriter om det är något mer du vill styrka.

Urvalsprocessen

Urvalet sker i två steg:

Steg 1: Rangordning av resultatet från Socialstyrelsens kunskapsprov för läkare

Rangordning baserat på ditt resultat från den teoretiska delen av kunskapsprovet. Provet genomförs av Umeå universitet på uppdrag av Socialstyrelsen. Tänk på att du först måste få din utbildning granskad och godkänd av Socialstyrelsen innan du kan anmäla dig till kunskapsprovet. De sökande som uppnått bäst resultat på kunskapsprovet går vidare till steg två för intervju.

Du läser mer om kunskapsprovet och hur du anmäler dig på Umeå Universitets webbplats:
Kunskapsprov för läkare 

Steg 2: Intervjuer

Sökanden som går vidare till steg två kommer att kallas till intervju. Intervjuerna kommer att genomföras på Lunds universitet i mitten av november 2021 och vi kontaktar cirka 8-10 aktuella sökanden när det är dags. De som kallas till intervju får mer detaljerad information.

Intervjuerna är indelade i tre moment som i korthet innebär att du ska beskriva din utbildning och erfarenhet, du ska därtill utreda ett etiskt dilemma och en klinisk situation. Efter avslutad intervju antecknar intervjuaren sitt omdöme i en intervjumall där varje moment graderas i en 4-gradig skala. Poängen från de tre momenten kommer sedan att räknas samman.

Den slutliga antagningen till programmet görs genom att slå samman resultatet från Socialstyrelsens kunskapsprov med meritvärderingspoängen från intervjuerna.

Vid frågor vänligen kontakta:

Utbildningskoordinator
Anna Gavelin
anna [dot] gavelin [at] med [dot] lu [dot] se

Relaterade länkar

Socialstyrelsen

Kompletterande utbildning för läkare på andra universitet