Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Njurmedicin 15hp

Njursjukvård är en högspecialiserad vård under ständig utveckling. Att arbeta inom njursjukvård erbjuder många möjligheter med varierande arbetsuppgifter i en högteknologisk miljö. Det finns ett stort behov av specialistutbildade sjuksköterskor inom njurmedicin. Denna utbildning är återkommande och genomförs tillsammans med Njurmedicinska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Syfte

Utbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper inom njurmedicin med fokus på personcentrerad omvårdnad.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som är verksamma inom njursjukvård. Utbildningen kan ingå som kurs i masterutbildning.

Studieperiod

Utbildningen går på halvfart, information om kommande utbildning publiceras framöver.

Kursens innehåll

 • Njurens anatomi och fysiologi
 • Patofysiologi vid njursjukdom och akut njurskada
 • Diagnos vid njursjukdom och akut njurskada
 • Medicinsk behandling, dialys och transplantation
 • Bristande följsamhet vid dialysvård
 • Accessvård inom hemodialys och inom peritoneal dialys
 • Palliativ omvårdnad i livets slutskede och palliativa dialysbehandling
 • Specifik omvårdnad inom njursjukvård utifrån kärnkompetenserna:
  - Personcentrerad vård
  - Samverkan i team
  - Evidensbaserad omvårdnad
  - Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
  - Säker vård
  - Omvårdnadsinformatik
  - Patientens lärande och pedagogiska metoder

Undervisningsform

Undervisningen bygger på den studerandes tidigare kunskaper och erfarenheter och kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Deltagarna samlas i Lund vid 6 tillfällen (2 dagar varje gång).  Det ingår också 2 egna studiedagar på hemorten.

Undervisning ges som föreläsningar, seminarium och gruppövningar kring för kursens aktuella tema. Mellan undervisningstillfällena förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten. Olika former av examination ingår, såväl skriftliga som muntliga. Kursort är Lund.

Behörighet

Legitimerad sjuksköterska, minst 180 hp inkluderande ett självständigt arbete (uppsats) om 15 hp eller motsvarande.

Yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som legitimerad sjuksköterska inom njursjukvård

Intyg som ska skickas in med anmälan:

Bevis på legitimation

Intyg på yrkesverksamhet inom njursjukvård

Kostnad och bokningsregler

Kurskostnad: 18 000 kr/deltagare, exkl. moms. 

Kursanmälan är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, mindre än 2 veckor före kursstart debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart.

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB)

Kursstart

Kursen börjar vecka vecka 3 och avslutas vecka 23, 2022. 

Planerade kurstillfällen i Lund 2022: 

19-20 januari
16-17 februari
16-17 mars
6-7 april
11-12 maj
8-9 juni

Studieort Lund

Kursen innebär en arbetsinsats på ca 8-10 timmar/vecka, utöver kurstillfällena. 

Anmälan

Välkommen in med din anmälan. Sista anmälningsdag är 15 december, 2021.

Anmälan

Anmälan är bindande, läs mer under bokningsregler. 

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande:

Anneli Jönsson

Anneli Jönsson 

Kursledare/examinator
anneli [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se

Naomi Clyne

Naomi Clyne

Kursledare/examinator
naomi [dot] clyne [at] med [dot] lu [dot] se


För övriga frågor:

Christina Landelius
Samordare uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde
utbildningsadministratör

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se