Vad säger deltagarna?

Kommentarer från deltagare på Omvårdnad vid infektionssjukdomar 15hp, HT 18/VT 19


Adnan Karovic.

Adnan Karovic

Sjuksköterska, Infektionskliniken, SUS Malmö

”Utbildningen har varit väldigt bra för mig. Det är viktigt att kunna fördjupa kunskap som man redan har, men också att få lära sig helt nya saker. Tropikmedicin, med mer ovanliga infektioner som vi sällan ser här hemma, var ett nytt område för mig. Och jag har fått ny, fördjupad kunskap om till exempel sepsis och lunginflammation. Om antibiotika hade vi en viktig och intressant diskussion. Gruppen var härlig och lätt att känna sig bekväm i".


Corali Vasquez.

Corali Vasquez

Sjuksköterska, Infektionskliniken, SUS Malmö

"Kursen är väldigt lärorik, men samtidigt lättsam och rolig. Det är kul att nätverka med folk från andra städer och utbyta tips. Ju mer jag lär mig desto mer inser jag att infektion är ett väldigt stort ämne. Behandlingar ändras, och det finns mycket ny forskning som är viktig att känna till – till exempel om antibiotika och hur multiresistenta bakterier kan bekämpas. Hoppas det kan bli en uppföljningskurs till denna, det behövs verkligen tycker jag"


Annika Bäckman.

Annika Bäckman

Sjuksköterska, infektionskliniken, SU, Göteborg

"Det är en fantastisk kurs, med jättebra föreläsningar och gott om tid för viktiga diskussioner. Det är så kul att träffa kolleger från andra kliniker i andra städer. Den största behållningen har nog varit att diskutera med dem – vi jobbar med liknande saker, men gör ändå ofta på lite olika sätt. Jag känner igen det mesta som föreläsarna pratar om, men detta är en så bra chans till fördjupning. Och så lyxigt för oss som bor längre bort att få övernatta här i mysiga Lund."