Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pacemakerbehandling II, ICD/CRT 7,5hp

IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR (ICD) OCH CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY (CRT), 7.5hp (G)

I samarbete med Arytmikliniken, Pacemakerenheten vid Skånes universitetssjukhus i Lund, arrangerar Medicinska fakulteten, Lunds universitet återigen utbildningen inom ICD/CRT behandling. Utbildningen är en påbyggnadskurs till Pacemakerbehandling I, 15hp.

Kursens syfte

Kursens syfte är att deltagarna skaffar sig medicinska, tekniska och omvårdnadsrelaterade kunskaper i ämnet ICD och CRT behandling. Efter utbildningen ska de kunna planera, förbereda, kontrollera och programmera ICD och CRT utifrån patientens behov.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig mot sjuksköterskor, läkare eller biomedicinska analytiker som är verksamma inom området.

Undervisningsform

Kursen bedrivs som halvtidsstudier under 9 veckor med Lund som kursort. Undervisningen i Lund kommer framför allt att ske i form av föreläsningar, diskussioner och patientfall i grupp. Kursen kan (beroende på förkunskap/erfarenhet) beräknas medföra en arbetsinsats motsvarande 15-20 timmar per vecka under kurstiden. Examination sker i form av gruppredovisningar med individuell bedömning och individuell tentamen.

Kursens innehåll

 • Indikation för ICD
 • Indikationer för CRT-P/CRT-D behandling
 • Implantation av ICD och CRT
 • ICD/CRT systemet och hur det fungerar
 • ICD och CRT programmering
 • Omvårdnad och förberedelser inför ICD behandling; patient- och närstående utbildning och information
 • Att leva med en ICD
 • ICD i livets slutskede
 • ICD/CRT uppföljning: diagnostik, avläsning och teknisk kontroll
 • Distansmonitorering
 • Behandling vid tillslag från ICD
 • Tidiga och sena komplikationer
 • Felsökning/problemlösning

Behörighet

 • Legitimerad sjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller läkare
 • Uppdragsutbildning VMFU24 Pacemakerbehandling 15hp eller motsvarande

Intyg som bifogas ansökan

 • Personbevis för studier (ej äldre än 3 månader)
 • Kursintyg eller motsvarande gällande utbildning
 • Beskrivning av arbetsgivarens förväntningar på vad kursen ska leda till för kursdeltagaren

Anmälan

Utbildningen blev inställd pga Covid-19. Ny kursomgång är inte ännu beslutad, men du kan anmäla ditt intresse till: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Kontakt

För frågor gällande innehåll och genomförande:

Maria Hesselstrand

Maria Hesselstrand
Kursledare
Sjuksköterska, Skånes universitetssjukhus

maria [dot] hesselstrand [at] skane [dot] se

Torbjörn Persson

Torbjörn Persson
Examinator
Överläkare, Skånes universitetssjukhus

torbjorn [dot] persson [at] skane [dot] se


För övriga frågor:

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se