Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Neurosjukvård 15hp

Neurosjukvård är en specialitet där de senaste årens framsteg skapat ett behov av fördjupande kunskaper hos berörd vårdpersonal. Inom Lunds universitet bedrivs världsledande forskning inom området och utbildningen ges i samarbete med verksamhetsområdena Neurologi och rehabiliteringsmedicin samt Neurokirurgi vid Skånes universitetssjukhus.

SYFTE

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om neuroanatomi och fysiologi samt sjukdomslära, diagnostiska metoder, vård, behandling och rehabilitering för sjukdomar inom neurologi och neurokirurgi.
Etiska frågeställningar belyses och tillämpning av nya forskningsrön inom ämnesområdena neurologi och neurokirurgi diskuteras.   

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till sjuksköterskor (grund och specialist), fysioterApeuter och arbetsterapeuter med yrkeserfarenhet av vård och behandling av neuropatienten.

INNEHÅLL

 • Neuroanatomi och neurofysiologi
 • Symptom, diagnostik, vård och
 • behand­ling av patienter med sjukdomar i centrala och perifera nervsystemet
 • Personcentrerad vård
 • Aktuella metoder för diagnos och avbildning
 • Olika neurologiska bedömningsinstrument
 • Etik
 • Tvärprofessionellt samarbete av neuropatienten med fokus på patientcentrerad vård
 • Rehabilitering av skador och sjukdomar i centrala nervsystemet
   

UNDERVISNINGSFORM & KURSORT

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och patientfall. Deltagarna träffas vid  10 tillfällen á två dagar i Lund under två terminer. Det ingår också två studiedagar på hemorten.
Mellan undervisningstillfällena förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten, inkl. hem­uppgifter. Kursen innebär en arbetsinsats på ca 8-10 timmar per vecka under kurstiden.
Examination innefattar individuell skriftlig tentamen samt redovisning av seminarieuppgifter, muntligt och skriftligt.

STUDIEPERIOD

Utbildningen ges på kvartsfart, dagtid, (7,5 hp/ termin)

 

Behörighet


• Leg sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut, med minst 180hp med minst 180 hp inkluderande ett självständigt arbete
(uppsats) om 15hp eller motsvarande.

• Yrkeserfarenhet inom området.

Kostnad och bokningsregler


20 000 kr/deltagare exkl moms.
Kursanmälan är bindande. Minsta antalet deltagare är 17, max 25. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden.
vid avbeställning mindre än 2 veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av kursdeltagare kan ske utan kostnad före kursens start.

Anmälan

Är du intresserad av framtida utbildning, kontakta uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Kontakt

 

Karin Andersson

Kursledare

Karin Andersson, sjuksköterska

Pernilla Hansson Neurosjukvård

Kursledare

Pernilla Hansson, sjuksköterska


För frågor gällande kommande kurs, kontakta:

Christina Landelius, Samordnare uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde, Administratör uppdragsutbildning

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se