Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lymfödembehandling 7,5hp

Bakgrunden till denna kurs är att det idag finns stort behov av utbildning i evidensbaserade metoder för behandling av patienter med lymfödem. Dessutom vill professionen öka kunskapen kring prevention och patientutbildning. Denna kurs är den första kursen i sitt slag med evidensbaserat upplägg och anordnas av Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet i samarbete med Cancerrehabiliteringen, Skånes universitetssjukhus och Regionalt cancercentrum syd. Målet är att regioner ska få grunden för att kunna etablera ett strukturerat behandlingsupplägg för patienter med cancerrelaterat lymfödem.

Kursens syfte

Syftet med kursen är att tillgodose behovet av fortbildning inom evidensbaserad lymfödembehandling, framförallt inom cancervården. Efter utbildningen ska deltagarna bl.a ha kunskap gällande diagnostik, prevention, behandling med utvärdering och uppföljning. Man kommer under utbildningens gång arbeta med ett förbättringsarbete som kommer att kunna implementeras på arbetsplatsen.

Studiefart

Utbildningen ges på deltid, dagtid med planerad start VT 2021.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till fysioterapeuter eftersom dagens behandling blir allt mer inriktad på träning samt att denna yrkesgruppen behandlar andra seneffekter av cancerbehandling. Andra legitimerade yrken kan också vara aktuella, beroende på erfarenhet inom området.

Undervisningsform

Olika arbetsformer används; individuellt arbete, föreläsningar, grupparbete och diagostik/manuella metoder. De sistnämnda sker framförallt i Lund vid de fysiska träffarna. Kursen är till övervägande delen webbaserad med föreläsningar via lärplattform, samt träffar i Lund.

Kursens innehåll

 • Anatomi och fysiologi samt patofysiologi
 • Bedömning - mätmetoder och undersökning
 • Behandling - utvärdering och uppföljning 
 • Prevention för riskgrupper
 • Egenvård - patientutbildning
 • Fysisk träning
 • Psykosociala problem och livskvalité

Föreläsare & undervisning

Föreläsare är bl a läkare, fysioterapeuter, verksamma inom cancerrehabilitering. Examinationen sker fortlöpande och genomförs både enskilt och i grupp.Mellan undervisningstillfällena förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten och ta del av webb-föreläsningar. Kursen innebär en arbetsinsats på ca 8-10 timmar/vecka under kurstiden.

Behörighet

 • Leg fysioterapeut/sjukgymnast eller annan legitimerad yrkesgrupp som möter aktuell patientgrupp
 • Minst ett års yrkeserfarenhet inom cancerområdet

Till anmälan skall du bifoga följande handlingar:

 • Personbevis för studier (ej äldre än 3 månader)
 • Betygshandlingar som styrker särskild behörighet
 • Tjänstgöringsintyg från arbetsgivare

Kostnad och bokningsregler

18-20 deltagare 15 500 SEK exkl. moms

21-23 deltagare 13 500 SEK exkl. moms

Kursanmälan är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, vid avbeställning mindre än 2 veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 18 genomförs ej kursen. Max antal är 23 deltagare.

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB)

Anmälan

Är du intresserad av framtida kurs inom lymfödembehandling, skicka intresseanmälan till uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande kontakta:

Karin Johansson

Karin Johansson
Kursledare
Leg.fysioterapeut, docent

karin [dot] johansson [at] med [dot] lu [dot] se


Övriga frågor, kontakta

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde
Administratör uppdragsutbildning

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se