Integrerade vård- och stödinsatser enligt FACT-modellen 7,5hp (A)

Efterfrågan på integrerade vård och stödinsatser för att bättre bemöta behoven hos personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning har ökat i takt med att organisationen av de insatser som erbjuds har blivit mer komplexa. FACT (Flexible Assertive Community Treatment ) är en lovande ny modell som innebär ett flexibelt sätt att organisera vården och stödet utifrån patientens egna villkor.

Att organisera vården enligt FACT innebär:

 • en flexibel användning av det psykiatriska teamets resurser
 • att brukarens behov styr intensiteten i de stöd och vårdinsatser som ges
 • att teamet snabbt kan skifta mellan olika nivåer av omhändertagande
 • en tydlig inriktning på återhämtningsinriktade och evidensbaserade vård- och stödinsatser, samt att vård och stöd ges i nära samverkan mellan psykiatrisk öppenvård och heldygnsvård samt socialtjänst.

Kursens syfte

Kursens syfte är att kursdeltagarna ska få fördjupade kunskaper om hur vård och stöd kan organiseras
enligt FACT-modellen för att bättre bemöta behoven hos brukare med fluktuerande psykiatriska behov av vård och stöd. Deltagarna får också fördjupade kunskaper om centrala aspekter av FACT-modellen och kommer, när kursen är avslutad, ha kunskaper om hur FACT kan implementeras i egna verksamheten samt urskilja när en verksamhet arbetar programtroget enligt FACT-modellen.

Målgrupp

Uppdragsutbildningen riktar sig till personal och chefer inom psykiatri och socialtjänst.

Kursen innehåll

Under kursen kommer deltagarna att få grundläggande kunskaper om hur vård och stöd kan organiseras enligt FACT-modellen.

 • FACT teamets sammansättning och kompetenser
 • Hur man skapar en flexibel vård
 • Hur den personliga återhämtningen och delaktighet i olika roller i livet kan stödjas vid svår psykisk sjukdom
 • Lämpliga teambaserade behandlingsinsatser (somatiska, psykiatriska, psykologiska, pedagogiska och insatser mot missbruk)
 • Planering och uppföljning på individnivå
 • Insatser för att förebygga kris
 • Olika exempel på samarbete med deltagarens formella och informella nätverk
 • Kvalitet och innovativt genom systematiskt förbättringsarbete

Undervisning och föreläsare

Kursen innehåller föreläsningar, workshops och seminarier, varvat med dagar för självstudier och interaktivt nätbaserat grupparbete. I kursen används en nätbaserad lärandeplattform där uppgifter publiceras och diskuteras interaktivt. Datorvana krävs..

Föreläsare är bla forskare vid Medicinska Fakulteten, kliniker och chefer verksamma i redan etablerade FACT-team och personer med egen erfarenhet av vård och stöd enligt FACT.

Deltagarna träffas vid 4 tillfällen á 1-2 dagar/tillfälle. Mellan undervisningstillfällena förväntas deltagarna bedriva självstudier. Kursen innebär en arbetsinsats på ca 8-10timmar/vecka.

Behörighet

 

 • Legitimationsgrundande medicinsk, hälsovetenskaplig eller vårdutbildning
  alternativt
 • Psykolog- eller socionomexamen eller högskoleutbildning som i det individuella fallet bedöms som motsvarande.

Intyg som ska skickas in:

 • Kursintyg eller motsvarande gällande behörighet
 • Intyg från arbetsgivare

Kostnad och bokningsregler

18-20 deltagare: 16 300 SEK
21-23 deltagare: 14 100 SEK
24-25 deltagare: 12 500 SEK

Bokningsregler
Kursanmälan är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, vid avbeställning mindre än 2 veckor före debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 18 genomförs ej kursen. Max antal är 25 deltagare.

Anmälan

Utbildningen är inställd. Vi vet idag inte när i tiden nästa tillfälle planeras, men du kan gärna anmäla ditt intresse till:

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se


Studieort: Lund/distans

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande, kontakta kursledare:

Bild på Annika Lexén

Annika Lexén
Biträdande universitetslektor, docent
E-post: annika [dot] lexen [at] med [dot] lu [dot] se

Bild Carina Tjörnstrand

Carina Tjörnstrand
Universitetsadjunkt
E-post: carina [dot] tjornstrand [at] med [dot] lu [dot] se


För övriga frågor, kontakta:

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör 

E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se