Kunskapsprov för fysioterapeuter med utbildning från land utanför EU/EES

Lunds universitet har av Socialstyrelsen fått i uppdrag att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för fysioterapeuter utbildade i land utanför EU/EES. Kunskapsprovet ska testa kunskaper och färdigheter som krävs för att utöva yrket på ett patientsäkert sätt i förhållande till examensmålen i högskoleförordningen. Du kan anmäla dig till kunskapsprovet när din utbildning blivit granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut av Socialstyrelsen att göra provet.

Mer information om kunskapsprovet hittar du på Socialstyrelsens hemsida

Kunskapsprovet består av två delar; en teoretisk del och en praktisk del. Det teoretiska provet måste vara godkänt innan anmälan till det praktiska kan ske. Proven är på svenska, vilket innebär att uppgifterna ska besvaras på svenska om inget annat anges. Alla prov genomförs i Lund.

Teoretiskt kunskapsprov

Det teoretiska kunskapsprovet mäter kunskaper, förståelser och värderingsförmåga som krävs för att kunna verka som fysioterapeut i Sverige. Provet är uppdelat i två delar och båda genomförs på samma dag. Man kan alltså inte välja att endast göra en del.

Delprov 1: En skriftlig examination bestående av flervalsfrågor. Frågorna behandlar områdena; det muskuloskeletala systemet, neurologi (inklusive geriatrik), andning- och cirkulation samt psykosomatik och psykiatri. Total skrivningstid 1 tim o 30 min.

Delprov 2: Case (patientfall) inom områdena; det muskuloskeletala systemet, neurologi (inklusive geriatrik), andning- och cirkulation samt psykosomatik och psykiatri ska analyseras enligt fastställda riktlinjer. Case skickas till deltagarna tre veckor innan det teoretiska kunskapsprovet och ska skickas tillbaka en vecka innan provet äger rum. Case redovisas muntligt på provdagen.

En mer detaljerad beskrivning av hur examinationen går till finns på lärplattformen Moodle som du får tillgång till när du anmält dig till kunskapsprovet.

Praktiskt kunskapsprov

Det praktiska provet mäter färdigheter, förmågor och förhållningssätt som fysioterapeuter behöver besitta för att kunna arbeta i Sverige, till exempel undersökning, bedömning och förslag på behandling. Bedömningarna görs utifrån fallbeskrivningar och/eller videoinspelade fall.

Provtillfällen

Provet genomförs i Lund på nedan utsatta datum. De två teoretiska delproven måste vara godkända innan det praktiska provet kan genomföras. Antal provtillfällen för de teoretiska delproven är begränsat till tre och samma antal gäller för det praktiska provet. Från första provtillfället har du fem år på dig att slutföra samtliga tre prov. 

Teoretiskt kunskapsprov

27 april 2021 - anmälan senast 26 mars 2021
14 september 2021 - anmälan senast 13 augusti 2021
9 november 2021 - anmälan senast 8 oktober 2021

Praktiskt kunskapsprov

15 juni 2021 - vi skickar kallelse efter godkänt teoretiskt kunskapsprov.
21 december 2021 - vi skickar kallelse efter godkänt teoretiskt kunskapsprov.

Har du klarat det teoretiska kunskapsprovet på Karolinska institutet? Kontakta oss då för vidare information om anmälan till det praktiska kunskapsprovet.
 

Anmälan

Anmäl dig till kunskapsproven & kurswebben via länken:
www.kunskapsprov.web.med.lu.se

När du anmält dig får du inloggningsuppgifter till den lärplattform som används till kunskapsproven skickat till dig. Observera att det kan ta upp till en vecka för dig att få inloggningsuppgifterna eftersom Lunds universitet först måste kontrollera med Socialstyrelsen att du är behörig att genomföra proven. Anmälan ska ske senast angivet datum, fyra veckor innan provtillfället. Om du önskar avanmäla dig, meddela detta omedelbart till uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se. Om du inte avanmäler dig, räknas det som ett provfälle. 

Kontakt

 

Caroline Fredskilde

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se


 

Christina Landelius

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se