Uppdragsutbildning vid Institutionen för hälsovetenskaper

Våra uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma inom framförallt regioner, kommuner, myndigheter och organisationer både i Sverige och i övriga Norden. Utbildningarna baserar sig på aktuell forskning och har ett praktiskt förhållningssätt, som gör kunskapen användbar i din organisation.

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen

På nedanstående länk kan du läsa om Lunds universitets riktlinjer gällande Covid-19. Dessa riktlinjer gäller även för deltagare på uppdragsutbildningar.

https://www.lu.se/om-universitetet/med-anledning-av-coronavirusetcovid-19


Aktuella utbildningar


Gipsteknik 22,5hp

FRAMFLYTTAD TILL HÖSTEN 2021


Integrerade vård-och stödinsatser enligt FACT-modellen 7,5hp

INSTÄLLD  VÅREN 2021


Hjärtsvikt - högspecialiserad behandling och omvårdnad 7,5 hp

INSTÄLLD PGA COVID-19


Pacemakerbehandling ICD/CRT

INSTÄLLD PGA COVID-19


Lymfödembehandling

START VÅREN 2021


Thoraxtransplantation, 7,5hp

INSTÄLLD PGA COVID-19


Pågående uppdragsutbildningar

Rehabiliteringskoordinering inom hälso-och sjukvården 7,5hp  Start VT 2021

Klinisk genetik och genetisk vägledning  Start VT 2021

Reumatologi (466kB) Start januari 2020

Omvårdnad vid infektionssjukdomar (397kB) Start februari 2020


Tidigare & återkommande

Neurosjukvård (549 kB)

Njurmedicin (411 kB) 

Barnintensivvård 7,5hp (466kB)

Pacemakerbehandling 15hp (474kB)

Barnkirurgisk omvårdnad 7.5hp (477 kB)

Handkirurgi och dess specifika omvårdnad 7.5hp (696 kB)

Kontakt

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se


Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se