Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se

Thoraxtransplantation 7,5hp (A)

För sjuksköterskor inom sjukhusvård
Sjuksköterskor som arbetar på sjukhus med personer som har genomgått hjärt- eller lungtransplantation behöver specifik fortbildning efter sin grundutbildning. I samarbete med VO Thoraxkirurgi och VO Hjärt-lungmedicin vid Skånes universitetssjukhus, (SUS) arrangerar Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet en uppdragsutbildning inom thoraxtransplantation. Detta är ett led i att fördjupa sjuksköterskans kunskaper inom området transplantationsomvårdnad.

Thorax

Kursens syfte

Syftet med kursen är att tillgodose behovet av fortbildning för sjuksköterskor inom den sjukhusbaserade transplantationssjukvården.
Efter utbildningen ska studenterna bl.a kunna förklara immunologiska förutsättningar för thoraxtransplantation, identifiera barriärer för self-management och planera för personcentrerat stöd efter thoraxtransplantation samt reflektera över prioriteringar inom thoraxtransplantation ur ett medicinskt, etiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv.

Kursens innehåll

• Organdonation och organallokering
• Indikationer och kontraindikationer för thoraxtransplantation
• Transplantationsimmunologi
• Transplantationsrelaterade infektioner
• Transplantationskirurgiska tekniker
• Postoperativ intensivvård och omvårdnad efter thoraxtransplantation
• Immundämpande och övrig medicinsk behandling
• Self-management

Studenten utvecklar sin handlingsberedskap och sin helhetssyn på personen som genomgått en thoraxtransplantation såväl omvårdnadsmässigt som medicinskt, kirurgiskt, immunologiskt och psykologiskt.

Undervisning och föreläsare

Olika arbetsformer används; individuellt arbete, föreläsningar, grupparbete och seminarier. Undervisningsort är Lund. Studerandegruppen samlas i Lund vid fyra tillfällen á två dagar under hösten samt en avslutande examinationsdag. Mellan undervisningstillfällen förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten.

Föreläsare är bl a läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist och kurator i huvudsak verksamma inom Skånes Universitetssjukvård. Examinationen sker fortlöpande och genomförs både enskilt och i grupp.
Kursanvarig: Anna Forsberg, professor
Examinatorer: Oscar Braun, docent och Shahab Nozhoor, docent

 

Sidansvarig:

Anmälan

Välkommen med din anmälan senast den 28 maj 2021

Anmälan
Vänligen skriv ut anmälningsblanketten och fyll i uppgifter inkl. underskrifter. Skicka anmälan och intyg till
Lunds universitet, Institutionen för Hälsovetenskaper, Uppdragsutbildning, Att: Caroline Fredskilde
Box 157, 221 00 Lund
Alt. scanna och maila till uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet:

  • Leg. sjuksköterska med minst 180hp inkluderande ett självständigt arbete om 15hp eller motsvarande.
  • Minst ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Intyg som ska skickas in:

  • Personbevis för studier (ej äldre än 3 månader)
  • Kursintyg eller motsvarande som styrker särskild behörighet
  • Tjänstgöringsintyg

Utbildningsstart: VT 2021. Studieperiod meddelas senare.

Studieort: Lund

Kostnad/deltagare

18-20:  17 200kr
21-23 : 14 700kr
24-25 : 13 000kr

Bokningsregler
Kursanmälan är bindande. Minsta antalet deltagare är 18, max 25.
Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än 2 veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan kostnad före eller i samband med kursstart.

 

Kontakt

Anna Forsberg

För frågor om innehåll och genomförande, kontakta kursledare:

Anna Forsberg
Professor vid Lunds universitet och vid VO Thoraxkirurgi, SUS.
E-post: anna [dot] forsberg [at] med [dot] lu [dot] se


För övriga frågor, kontakta:

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning

E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se