Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Rehabiliterings- koordinering inom hälso- och sjukvården 7,5hp (A)

Som ett led i att stärka och utveckla sjukskrivningsprocessen så finns det sedan februari 2020 en ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter (2019:1297)
Lagen anger att vårdenheter ska ha tillgång till en rehabiliteringskoordinator för att främja återgång i arbete eller deltagande i arbetslivet.

s

Bakgrund

Rehabiliteringskoordinatorn har tre huvudsakliga uppgifter: att samordna sjukskrivningsprocessen internt, att vara ett stöd för patienten och att samordna sjukskrivningsprocessen med externa aktörer för att främja patientens återgång till, eller inträde i, arbetslivet.

För att kunna fullfölja uppdraget på bästa sätt behövs fördjupade kunskaper inom många olika områden. Lunds universitet erbjuder nu en uppdragsutbildning där målgruppen är  rehabiliteringskoordinatorer eller personer som avser börja med detta uppdrag.

Kursens innehåll:

 • Uppdraget som rehabiliteringskoordinator: förutsättningar och utveckling
 • Rehabiliterings-och sjukskrivningsprocessen
 • Samverkan: olika aktörers roller vid sjukskrivning och rehabilitering
 • Lagar, regler och riktlinjer kopplat till sjukskrivning och rehabilitering
 • Arbetsplatsens betydelse för hälsan
 • Riskfaktorer för sjukskrivning och främjande faktorer för arbetsförmåga
 • Sjukskrivningsstatistik
 • ICF- International Classification of Functioning, Disability and Health
 • Jämställdhet och våld i nära relationer

Undervisning och föreläsare

Kursen omfattar 7.5hp på avancerad nivå under en termin, kvartsfart. Vi kommer att mötas både via digital plattform och  på fysiska och digitala campusträffar. Mellan mötena får du som deltagare individuella uppgifter samt gruppuppgifter. Som deltagare förväntas du också bedriva egna studier mellan träffarna.

Föreläsare under kursen är forskare från olika fakulteter och institutioner vid Lunds universitet, kliniskt verksamma personer och representanter från olika myndigheter.

Kursen examineras i relation till kursmål genom skriftliga och muntliga examinationer.

 

Sidansvarig:

Anmälan

Välkommen med din anmälan senast den 8 januari 2021.

Anmälan
Vänligen skriv ut anmälningsblanketten och fyll i uppgifter inkl. underskrifter. Skicka anmälan och intyg till
Lunds universitet, Institutionen för Hälsovetenskaper, Uppdragsutbildning, Att: Caroline Fredskilde
Box 157, 221 00 Lund
Alt. scanna och maila till uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet:

Personer med en legitimationsgrundande medicinsk, hälsovetenskaplig eller vårdutbildning alt. socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms motsvarande.

  Intyg som ska skickas in:

  • Kursintyg eller motsvarande gällande behörighet.

  Kursperiod: Februari 2021-juni 2021. Första campusträffen och kursstart planeras till 8-9 februari. Ytterligare två campusträffar planeras under terminen.

  Studieort: Lund/distans

  Kostnad/deltagare, exkl. moms.

  15-17 deltagare: 17 200 kr
  18-20 deltagare: 14 500 kr
  21-23 deltagare: 12 400 kr
  24-25 deltagare: 10 900kr

  Bokningsregler
  Kursanmälan är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, vid avbeställning mindre än 2 veckor före debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 15 genomförs ej kursen. Max antal är 25 deltagare.

  KONTAKT

  För frågor om innehåll och genomförande, kontakta kursledare:

   

  k

   

  Kjerstin Stigmar

  Biträdande universitetslektor, Dr med Vet, leg sjukgymnast

  E-post: kjerstin [dot] stigmar [at] med [dot] lu [dot] se


  För övriga frågor, kontakta:

  Christina Landelius
  Samordnare uppdragsutbildning

  Caroline Fredskilde
  Utbildningsadministratör uppdragsutbildning

  uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se