Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Integrerade vård- och stödinsatser enligt FACT-modellen 7,5hp (G)

Efterfrågan på integrerade vård och stödinsatser för att bättre bemöta behoven hos personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning har ökat i takt med att organisationen av de insatser som erbjuds har blivit mer komplexa. FACT (Flexible Assertive Community Treatment ) är en lovande ny modell som innebär ett flexibelt sätt att organisera vården och stödet utifrån patientens egna villkor. Denna kurs riktar sig till personal och chefer inom psykiatri och socialtjänst som vill lära sig hur vården kan organiseras enligt FACT-modellen.

fact

Att organisera vården enligt FACT innebär en flexibel användning av det psykiatriska teamets resurser, att brukarens behov styr intensiteten i de stöd och vårdinsatser som ges, att teamet snabbt kan skifta mellan olika nivåer av omhändertagande, en tydlig inriktning på återhämtningsinriktade och evidensbaserade vård- och stödinsatser, samt att vård och stöd ges i nära samverkan mellan psykiatrisk öppenvård och heldygnsvård samt socialtjänst.

Kursens syfte

Kursens syfte är att kursdeltagarna ska få grundläggande kunskaper om hur vård och stöd kan organiseras enligt FACT-modellen för att bättre bemöta behoven hos brukare med fluktuerande psykiatriska behov av vård och stöd. Efter genomförd kurs har deltagarna kunskap att sammanställa ett teamdokument enligt FACT arbetsbok samt urskilja när en verksamhet arbetar programtroget enligt FACT-modellen.

Målgrupp

Uppdragsutbildningen riktar sig till personal och chefer inom psykiatri och socialtjänst.

Kursen innehåll

Under kursen kommer deltagarna att få grundläggande kunskaper om hur vård och stöd kan organiseras enligt FACT-modellen.

 • FACT teamets sammansättning och kompetenser
 • Hur man skapar en flexibel vård
 • Hur den personliga återhämtningen och delaktighet i olika roller i livet kan stödjas vid svår psykisk sjukdom
 • Lämpliga teambaserade behandlingsinsatser (somatiska, psykiatriska, psykologiska, pedagogiska och insatser mot missbruk)
 • Planering och uppföljning på individnivå
 • Insatser för att förebygga kris
 • Olika exempel på samarbete med deltagarens formella och informella nätverk
 • Kvalitet och innovativt genom systematiskt förbättringsarbete

Undervisning och föreläsare

Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, föreläsningar, seminarier och grupparbete. Undervisningen är i huvudsak webbaserad via en lärplattform. Datorvana krävs.

Föreläsare är bla forskare vid Medicinska Fakulteten, kliniker och chefer verksamma i redan etablerade FACT-team och personer med egen erfarenhet av vård och stöd enligt FACT.

Två av fyra träffar sker på plats vid Lunds universitet. Kursen kan komma att ges helt på distans om situationen med Covid-19 förvärras. Kursen examineras med en skriftlig examinationsuppgift som utförs enskilt eller i grupp.

Kursen ges på halvfart under 10 veckor med start vecka 10, 2021.

Mellan undervisningstillfällena förväntas deltagarna bedriva självstudier. Kursen innebär en arbetsinsats på ca 8-10 timmar/vecka.

Sidansvarig:

Anmälan

Välkommen med din anmälan senast den 8 januari 2021.

Anmälan
Vänligen skriv ut anmälningsblanketten och fyll i uppgifter inkl. underskrifter. Skicka anmälan och intyg till
Lunds universitet, Institutionen för Hälsovetenskaper, Uppdragsutbildning, Att: Caroline Fredskilde
Box 157, 221 00 Lund
Alt. scanna och maila till uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet:

 • Grundläggande behörighet för högskolestudier; Sv B, Eng A
 • Erfarenhet av arbete inom psykiatri och socialtjänst där vård och stöd ges till personer med psykisk sjukdom

Intyg som ska skickas in:

 • Kursintyg eller motsvarande gällande behörighet
 • Intyg från arbetsgivare

Kursperiod: v10 - v20, 2021.

Studieort: Lund/distans

Kostnad/deltagare:

18-20 deltagare: 19 500 SEK
21-23 deltagare: 16 700 SEK
24-25 deltagare: 14 600 SEK

Bokningsregler
Kursanmälan är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, vid avbeställning mindre än 2 veckor före debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 18 genomförs ej kursen. Max antal är 25 deltagare.

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande, kontakta kursledare:

Annika

Annika Lexén
Biträdande universitetslektor, docent
E-post: annika [dot] lexen [at] med [dot] lu [dot] se

Carina

Carina Tjörnstrand
Universitetsadjunkt
E-post: carina [dot] tjornstrand [at] med [dot] lu [dot] se


För övriga frågor, kontakta:

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör 

E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se