Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Thoraxtransplantation 7,5hp (A)

För sjuksköterskor inom sjukhusvård

Sjuksköterskor som arbetar på sjukhus med personer som har genomgått hjärt- eller lungtransplantation behöver specifik fortbildning efter sin grundutbildning. I samarbete med VO Thoraxkirurgi och VO Hjärt-lungmedicin vid Skånes universitetssjukhus (SUS), arrangerar Medicinska fakulteten vid Lunds universitet en uppdragsutbildning inom thoraxtransplantation. Detta är ett led i att fördjupa sjuksköterskans kunskaper inom området transplantationsomvårdnad.

Kursens syfte

Syftet med kursen är att tillgodose behovet av fortbildning för sjuksköterskor inom den sjukhusbaserade transplantationssjukvården.
Efter utbildningen ska studenterna bland annat kunna förklara immunologiska förutsättningar för thoraxtransplantation, identifiera barriärer för self-management och planera för personcentrerat stöd efter thoraxtransplantation samt reflektera över prioriteringar inom thoraxtransplantation ur ett medicinskt, etiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv.

Kursens innehåll

• Organdonation och organallokering
• Indikationer och kontraindikationer för thoraxtransplantation
• Transplantationsimmunologi
• Transplantationsrelaterade infektioner
• Transplantationskirurgiska tekniker
• Postoperativ intensivvård och omvårdnad efter thoraxtransplantation
• Immundämpande och övrig medicinsk behandling
• Self-management

Studenten utvecklar sin handlingsberedskap och sin helhetssyn på personen som genomgått en thoraxtransplantation såväl omvårdnadsmässigt som medicinskt, kirurgiskt, immunologiskt och psykologiskt.

Undervisning och föreläsare

Olika arbetsformer används:

  • Individuellt arbete
  • föreläsningar
  • grupparbete 
  • seminarier.

Undervisningsort är Lund. Studerandegruppen samlas i Lund vid fyra tillfällen á två dagar under hösten samt en avslutande examinationsdag. Mellan undervisningstillfällen förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten.

Föreläsare är bland annat läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist och kurator i huvudsak verksamma inom Skånes universitetssjukvård. Examinationen sker fortlöpande och genomförs både enskilt och i grupp.
Kursanvarig: Anna Forsberg, professor
Examinatorer: Oscar Braun, docent och Shahab Nozhoor, docent.

Behörighet

  • Leg. sjuksköterska med minst 180hp inkluderande ett självständigt arbete om 15hp eller motsvarande.
  • Minst ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Anmälan

Utbildningen har blivit inställd pga Covid-19. Välkommen att anmäla intresse för framtida kurs till: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande: 

Porträtt Anna Forsberg. Foto.

Anna Forsberg
Kursledare
Professor vid Lunds universitet och vid VO Thoraxkirurgi, SUS.

anna [dot] forsberg [at] med [dot] lu [dot] se


För övriga frågor:

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se