Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården 7,5hp (A)

Som ett led i att stärka och utveckla sjukskrivningsprocessen så finns det sedan februari 2020 en ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter (2019:1297)
Lagen anger att vårdenheter ska ha tillgång till en rehabiliteringskoordinator för att främja återgång i arbete eller deltagande i arbetslivet.

Bakgrund

Rehabiliteringskoordinatorn har tre huvudsakliga uppgifter: att samordna sjukskrivningsprocessen internt, att vara ett stöd för patienten och att samordna sjukskrivningsprocessen med externa aktörer för att främja patientens återgång till, eller inträde i, arbetslivet.

För att kunna fullfölja uppdraget på bästa sätt behövs fördjupade kunskaper inom många olika områden. Lunds universitet erbjuder nu en uppdragsutbildning där målgruppen är  rehabiliteringskoordinatorer eller personer som avser börja med detta uppdrag.

Kursens innehåll:

 • Uppdraget som rehabiliteringskoordinator: förutsättningar och utveckling
 • Rehabiliterings-och sjukskrivningsprocessen
 • Samverkan: olika aktörers roller vid sjukskrivning och rehabilitering
 • Lagar, regler och riktlinjer kopplat till sjukskrivning och rehabilitering
 • Arbetsplatsens betydelse för hälsan
 • Riskfaktorer för sjukskrivning och främjande faktorer för arbetsförmåga
 • Sjukskrivningsstatistik
 • ICF- International Classification of Functioning, Disability and Health
 • Jämställdhet och våld i nära relationer

Undervisning och föreläsare

Kursen omfattar 7.5hp på avancerad nivå under en termin, kvartsfart. Vi träffas i Lund vid 4 tillfällen á 2 dagar. I anslutning till träffarna är det också en dag planerad för egna studier/grupparbeten. Mellan mötena får du som deltagare individuella uppgifter samt gruppuppgifter. Som deltagare förväntas du också bedriva egna studier mellan träffarna.

Föreläsare under kursen är forskare från olika fakulteter och institutioner vid Lunds universitet, kliniskt verksamma personer och representanter från olika myndigheter.

Kursen examineras i relation till kursmål genom skriftliga och muntliga examinationer.

Behörighet

Personer med en legitimationsgrundande medicinsk, hälsovetenskaplig eller vårdutbildning alt. socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms motsvarande.

  Intyg som ska skickas in:

  • Kursintyg eller motsvarande gällande behörighet.

  Kostnad och bokningsregler

  15-17 deltagare: 17 200 kr (exkl. moms)
  18-20 deltagare: 14 500 kr (exkl. moms)
  21-23 deltagare: 12 400 kr (exkl. moms)
  24-25 deltagare: 10 900 kr (exkl. moms)

  Bokningsregler
  Kursanmälan är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, vid avbeställning mindre än 2 veckor före debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 15 genomförs ej kursen. Max antal är 25 deltagare.

  Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB)

  Anmälan

  Utbildningen är framflyttad till våren 2023.  Antagning sker löpande.

  Anmälan


  Anmälan är bindande, se bokningsregler nedan. 

  Kurstillfällen

  Planerad start våren 2023. Datum kommer meddelas senare.

  Kontakt

  För frågor om innehåll och genomförande, kontakta kursledare:

  Porträtt Kjerstin Stigmar. Foto.

  Kjerstin Stigmar

  Biträdande universitetslektor, Dr med Vet, leg sjukgymnast

  E-post: kjerstin [dot] stigmar [at] med [dot] lu [dot] se


  För övriga frågor, kontakta:

  Christina Landelius
  Samordnare uppdragsutbildning

  Caroline Fredskilde
  Utbildningsadministratör uppdragsutbildning

  uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se