Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurs för ST-läkare: Etik, mångfald och jämlikhet

Uppdragsutbildning

Denna kurs svarar mot Socialstyrelsens delmål a2 (SOSFS 2015) och delmål STa4 (HSL-FS) för ST-läkare. Kursen innebär lärarledd undervisning fördelat över två heldagar. Utöver föreläsningar består kursen av interaktiva moment i stor- eller smågrupp, en mindre förberedelseuppgift och en avslutande utvärdering. Alla delmoment är obligatoriska. Kursen ges på Forum Medicum i centrala Lund. 

Kursen arrangeras av Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora.

Syfte

Kursen syftar till att ge ST-läkare den utbildning som avses i Socialstyrelsens målbeskrivning för ST-läkare, delmål a2 (2015) och delmål STa4 (2021).

Den specialistkompetenta läkaren kommer efter kursen vara bättre rustad att:

  • Förstå innebörden av medicinsk-etiska principer samt kunna resonera kring etiska problem i den kliniska vardagen.
  • Reflektera över begrepp som oetisk vård och hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet som läkare.
  • Förstå den juridiska och medicinska innebörden av olika former av diskriminering inom hälso-och sjukvård (bl.a.utifrån geografisk hemvist, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsidentitet och funktionsnedsättning).
  • Beakta olika former av självomhändertagande för ett hållbart yrkesliv som läkare.

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav kommer att skickas till deltagarna efter genomgången kurs.

Målgrupp

Kursen är enbart avsedd för ST-läkare. I första hand prioriteras anmälan från läkare i Skåne. I mån av plats öppnar vi upp även för anmälningar från andra regioner.

Innehåll

Kursen är på två dagar, kl.08.30-16.00 och består av tre block:

a) ETIK
b) MÅNGFALD OCH JÄMLIKHET
c) MEDKÄNSLA OCH SJÄLVOMHÄNDERTAGANDE

Alla tre blocken leds av forskare/specialister från respektive ämnesområde.

Fika och lunch ingår.

Föreläsare och undervisning

Kursens olika moment leds av universitetsanknutna forskare och lärare från respektive ämnesområde, varav flera själva är kliniker. Kursen hålls huvudsakligen på svenska, med vissa moment på engelska. Kursen ges på plats i Lund. Kursmaterial - inkl. förberedelseuppgifter - kommer att finnas tillgängligt via Lunds universitets lärplattform Canvas.

Schema

11 oktober 2023

Den medicinska etiken - grundläggande byggstenar för kliniskt verksamma läkare Joar Björk, spec.läkare Palliativa Teamet Växjö och medicinetiker, Uppsala universitet

Etiska framsteg, snedsteg och övertramp inom sjukvård och medicinsk forskning nu och då Anna Tunlid, Avdelningen för idé och lärdomshistoria, Lunds universitet

Diskussioner i smågrupp

LUNCH

Juridiska aspekter av diskriminering och likabehandling i svensk sjukvård Anna Nilsson, Juridiska fakulteten, Lunds universitet

Diskriminering och fördomar i möte och bemötande inom svensk sjukvård Martin Wolgast, Institutionen för psykologi, Lunds universitet

Diskussioner i smågrupp

22 november 2023

The Science and Practice of Mindfulness and Compassion Philippe Goldin, psychologist and neuroscientist University of California Davis, USA

Diskussioner i smågrupp

LUNCH

Shared viewing. Film som belysande medium av etiska situationer och diskussioner i vården Elisabet Björklund, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Shared reading och kreativt skrivande. Redskap för (själv)reflektion i den kliniska vardagen Pia Dellson, poet och spec.läkare psykiatri/onkologi SUS Lund och Katarina Bernhardsson, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet       

Sammanfattning och kursutvärdering

Kostnad och bokningsregler

5000 SEK/deltagare

Kurskostnad är exklusive moms och kursanmälan är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, mindre än 2 veckor före kursstart debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 15 genomförs ej kursen. Max 25 deltagare.

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB)

Kurstillfällen

Hösten 2023

11 oktober 08.30-16.00

22 november 08.30-16.00

Kursen ges på Forum Medicum, Sölvegatan 19, Lund

Anmälan

Välkommen in med din anmälan.

Anmäl dig till kursen

Antagning sker löpande. Sista anmälningsdag är 31 augusti 2023

Anmälan är bindande, se bokningsregler nedan.

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande

Jonatan Wistrand

Kursledare
Jonatan Wistrand

jonatan [dot] wistrand [at] med [dot] lu [dot] se

För övriga frågor:

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör

Christina Landelius
Samordnare för uppdragsutbildning

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se