Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klinisk genetik och genetisk vägledning I 15hp

I samarbete med Klinisk genetik (Region Skåne) och Centrum för sällsynta diagnoser Syd (Södra sjukvårdsregionen), arrangerar Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet 5:e omgången av uppdragsutbildningen Klinisk genetik och genetisk vägledning I med start VT 2022 och avslut HT 2022.

Kursens syfte

Under 2000-talet har möjligheterna till genetisk diagnostik gjort stora framsteg. Detta ställer allt större krav på vårdens medarbetare att förstå och kunna förklara genetiska samband för de som söker hälso-och sjukvård.

Utbildningen syftar till att ge deltagarna ökad kunskap om klinisk genetik och om hur ärftlighet kan kommuniceras. Tillämpbarheten är bred och kan användas inom många olika verksamhetsområden.

Kursens innehåll

Kursen består av två delar om vardera 7,5 hp: klinisk genetik respektive genetisk vägledningskunskap.

Klinisk genetik

 • Basal molekylärbiologi
 • Kromosom- och genförändringar
 • Databaskunskap
 • Nedärvningsmönster
 • Laboratoriemetoder
 • Etik och juridik inom genetiken
 • Presymptomatisk diagnostik och screening
 • Prenatal diagnostik
 • Kromosomavvikelser
 • Ärftliga sjukdomar inom onkologi, neurologi, kardiologi m.fl.

Vägledningskunskap

 • Vägledningsteori och kommunikationsteori
 • Praktiska övningar i vägledande samtal
 • Psykosociala aspekter för individen och familjen i samband med genetiska utredningar
 • Krishantering
 • Etik vid genetisk vägledning
 • Genetisk vägledning vid komplexa sjukdomar, sjukdomar med debut i vuxenåren, sjukdomar med debut i barnaåren, ärftliga hjärtsjukdomar, ärftlig cancer, icke botbara sjukdomar och fosterdiagnostik

Undervisning och examination

Undervisningen omfattar:

 • kurstillfällen online och på plats i Lund
 • Webbaserade föreläsningar

Kursen omfattar 5 tillfällen; 3 under våren och 2 under hösten, 2 dagar per tillfälle. De två första tillfällena sker online. Mellan kurstillfällena genomför deltagaren självstudier på den webbaserade lärplattformen LäraNära, med föreläsningar och instuderingsfrågor. Kursen innebär även inlämningsuppgifter. Arbetsinsatsen är ca 10 timmar per vecka under kurstiden.

Utbildningen ges på kvartsfart distans/dagtid, (7,5 hp/termin), med planerad start vecka 2, 2022. Examinationer sker fortlöpande och genomförs både enskilt och i grupp.

Behörighet

 • Sjuksköterska, läkare, BMA, socionom, psykolog, molekylär biolog eller motsvarande.
 • Två års erfarenhet inom vårdrelaterat arbete.

Intyg som ska skickas in:

 • Kursintyg eller motsvarande gällande behörighet
 • Arbetsgivarintyg inkl. beskrivning av ditt nuvarande arbete

Kostnad och bokningsregler

20 000 kr/deltagare exkl moms.

Kursanmälan är bindande. Vi avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, mindre än 2 veckor före debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 18 genomförs ej kursen. Max antal deltagare är 20.

Kursen är avgiftsfri för anställda i offentligt finansierad vård i Södra sjukvårdsregionen.

Allmänna villkor för uppdragsutbildningen (PDF, 36 kB, ny flik)

Anmälan

Anmälan till vårens kurs är avslutad. Är du intresserad av framtida utbildningar, kontakta uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

 

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande:

Porträtt Charlotte Armins Waldeck. Foto.

Charlotte Armins Waldeck
Kursledare
Specialistsjuksköterska
Verksamhetsutvecklare CSD Syd
charlotte [dot] armins-waldeck [at] skane [dot] se

Porträtt Marie Stenmark-Askmalm. Foto.

Marie Stenmark-Askmalm
Kursledare och examinator
Docent, överläkare
Specialist i onkologi och klinisk genetik
marie [dot] stenmark-askmalm [at] skane [dot] se


För övriga frågor:

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se