Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hjärtsvikt - högspecialiserad behandling och omvårdnad 7,5hp (A)

FÖR SJUKSKÖTERSKOR INOM SJUKHUSVÅRD

Sjuksköterskor som arbetar på sjukhus med personer som har hjärtsvikt behöver specifik fortbildning efter sin grundutbildning. I samarbete med VO Thoraxkirurgi och VO Hjärt-lungmedicin vid Skånes universitetssjukhus, (SUS) arrangerar Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet en uppdragsutbildning inom avancerad hjärtsvikt. Detta är ett led i att fördjupa sjuksköterskans kunskaper inom området kardiologisk omvårdnad.

Kursens syfte

Syftet med kursen är att tillgodose behovet av fortbildning för sjuksköterskor inom den sjukhusbaserade hjärtsjukvården. Efter utbildningen ska studenterna bland annat kunna redogöra för etiologi, diagnostik och behandling av hjärtsvikt, självständigt planera för evidensbaserad omvårdnad av personer med hjärtsvikt samt planera för genomförande, övervakning och uppföljning av dessa personer.

Kursens innehåll

  • Hjärtats anatomi, fysiologi och patofysiologi
  • Diagnostik och behandling av hjärtsvikt
  • Farmakokinetik och farmakodynamik
  • Kardiologisk intensivvård
  • Kardiologisk omvårdnad
  • Personcentrerad vård

Studenten utvecklar sin handlingsberedskap och sin helhetssyn på personen med avancerad hjärtsvikt som behandlas såväl medicinskt som med kateterburen teknik och öppen kirurgi.

Undervisning och föreläsare

Olika arbetsformer används; individuellt arbete, föreläsningar, grupparbete och seminarier. Studerandegruppen samlas i Lund vid fyra tillfällen á två dagar under våren samt en avslutande examinationsdag. Examinationen sker fortlöpande och genomförs både enskilt och i grupp. Mellan undervisningstillfällena förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten, inklusive hemuppgifter.

Föreläsare är bland annat läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist och kurator i huvudsak verksamma inom Skånes Universitetssjukvård. Kursanvariga är Malin Ståhl, sjuksköterska och Anna Forsberg, professor Examinatorer: Oscar Braun, docent och Shahab Nozhoor, docent.

Behörighet

  • Leg. sjuksköterska med minst 180hp inkluderande ett självständigt arbete om 15hp eller motsvarande.
  • Minst ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Anmälan

Utbildningen har blivit inställd pga Covid-19. Du är välkommen att anmäla intresse för framtida kurs via: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande:

Porträtt Anna Forsberg. Foto.

Anna Forsberg
Kursledare
Professor vid Lunds universitet och vid VO Thoraxkirurgi, SUS.

anna [dot] forsberg [at] med [dot] lu [dot] se


För övriga frågor:

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se