Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Brukarstyrd inläggning - utbildning för utbildare

Brukarstyrd inläggning (BI) är utvecklad för personer med återkommande självskadande och/eller suicidnära beteende. Utifrån en individuell, förutbestämd överenskommelse får personerna möjlighet att lägga in sig själva på en psykiatrisk vårdavdelning upp till tre nätter per inläggning, tre gånger i månaden. Metoden används för att förebygga kriser och försämring samtidigt som personen som söker vård stärker sin autonomi.

Kursen består av en grundutbildning (en dag) och en påbyggnadsdel för utbildare (två dagar).

Grundutbildningens kunskapsmål är att förstå:

  • bakgrunden till BI
  • att det övergripande målet med BI är att förebygga upptrappning av kriser, självskadebeteende, och suicidförsök
  • syftet med ett respektfullt nyfiket, stödjande och strukturerat förhållningssätt
  • vikten av att erbjuda kärninslagen i metoden
  • dokumentation och utvärdering av metoden
  • att BI inte är en vanlig akutinläggning, utan snarare en krishanteringsstrategi

Under påbyggnadsdelen får deltagarna:

  • teoretisk och praktisk kunskap om skattning av behandlingstrofasthet.
  • kunskap om vilket forskningsstöd som finns för metoden
  • delta i diskussion och problemlösning kring eventuella hinder för implementering
  • praktiskt träna på att utbilda personal i metoden

Målgrupp

Yrkesverksamma inom psykiatrin, gärna med erfarenhet av arbete med personer med självskadande eller suicidnära beteende och intresse för att ge utbildningar. Önskvärt att en klinik som önskar implementera BI anmäler minst en sjuksköterska och en skötare från avdelningen som ska erbjuda metoden, samt en läkare och en öppenvårdsbehandlare som arbetar med personer med självskadande och suicidnära beteende.

Undervisning

Kursen genomförs på plats i Lund, (Baravägen 1, ca 20 minuters promenad från Lund C) och utbildningsmaterial tillhandahålls på en digital lärplattform, Canvas, samt en manual/kursbok som delas ut den första dagen.

Kursen startar kl. 08.30 den 28/3 och avslutas senast kl. 15.00 den 30/3.

Utbildningsdagar:

2023-03-28   Grundutbildning

2023-03-29   Påbyggnadsutbildning – fördjupade kunskaper

2023-03-30   Deltagarna ger tillsammans grundutbildningen och får återkoppling.

Därefter ska deltagarna på sin hemarbetsplats börja erbjuda utbildningen och starta implementeringen. Inlämningsuppgift   kring reflektioner skickas in innan uppföljningsmötet.

2023-05-31  Uppföljningsmöte för frågor och återkoppling

För godkänd kurs krävs godkänt/deltagande i alla delmoment.

Kostnad och bokningsregler

Kurskostnad är 7 300 kr/deltagare exklusive moms.

Kursanmälan är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, mindre än 2 veckor före kursstart debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 10 genomförs ej kursen, max antal deltagare är 16.

Allmänna villkor uppdragsutbildning

Kursstart

Planerade kursdagar:

2023-03-28 - 2023-03-30

Anmälan

Välkommen in med anmälan senast den 2023-02-23.

Anmäl dig till kursen

Anmälan är bindande, se mer information under bokningsregler.

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande kontakta kursledare:

Sofie Westling

Sofie Westling
sofie [dot] westling [at] med [dot] lu [dot] se


För övriga frågor:

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se