Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pacemakerbehandling 15hp(G)

Denna utbildning görs i samarbete med VO Hjärt-och lungmedicin, Pacemakerenheten vid Skånes universitetssjukhus tillsammans med Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kursens syfte

Kursens syfte är att de studerande tillägnar sig medicinsk, teknisk och omvårdnadsrelaterade kunskaper inom ämnet pacemakerbehandling för att kunna planera, förbereda, kontrollera, programmera, kvalitetssäkra och dokumentera ordinerad pacemakerbehandling utifrån patientens behov.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig mot sjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller läkare med erfarenhet av vård och behandling av patienter i behov av pacemaker.

Undervisningsform

Kursen bedrivs som deltidsstudier under 19 veckor med Lund som kursort. Undervisningen i Lund kommer framför allt att ske i form av föreläsningar, diskussioner och gruppövningar. Arbetsformerna, som bygger på dina tidigare kunskaper och erfarenheter, kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och
kritisk analys.

I kursen ingår 13 dagars lärarledd undervisning på kursorten. Resterande del av studierna är självstudier, uppgifter och programmering som du gör på hemorten. Beroende på deltagarens förkunskaper krävs en arbetsinsats motsvarande 10-15 timmar per kursvecka.

Innehåll

 • Utredning inför pacemakerbehandling
 • Indikationer och val av pacemakersystem
 • Hjärtats elektrofysiologi
 • Arytmilära och hemodynamik
 • Grundläggande ellära och pacemakerteknik
 • Pacemakerns funktion och arbetssätt
 • Implantation av permanent pacemakersystem
 • Temporär pacemakerbehandling
 • Tolkning av Pacemaker EKG
 • Pacemakerprogrammering
 • Pacemakeruppföljning
 • Troubleshooting/problemlösning
 • Dokumentation, kvalitetssäkring, nationellt register
 • Patientundervisning/handledning
 • Psykosociala aspekter
 • Tidiga och sena komplikationer
 • Pacemakerbehandling och barn
 • Databassökning
 • Introduktion till ICD och CRT behandling

Behörighet

 • Legitimerad sjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller läkare
 • Yrkeserfarenhet inom området

Intyg som bifogas ansökan

 • Kursintyg eller motsvarande gällande utbildning
 • Intyg om erfarenhet av hjärtsjukvård
 • Beskrivning av arbetsgivarens förväntan på vad kursen ska leda till för kursdeltagaren

Anmälan

Vi har ingen kurs inplanerad i dagsläget, men om du är intresserad av framtida kurs, kontakta uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se

Kontakt

För frågor om innehåll och genomförande:

Porträtt av Maria Hesselstrand. Foto.

Maria Hesselstrand

Kursledare
Sjuksköterska, Skånes universitetssjukhus
maria [dot] hesselstrand [at] skane [dot] se

Porträtt av Torbjörn Persson. Foto.

Torbjörn Persson

Kursledare
Överläkare, Skånes universitetssjukhus
torbjorn [dot] persson [at] skane [dot] se


För övriga frågor:

Christina Landelius
Samordnare för uppdragsutbildning

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör

uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se