Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kunskapsprov för röntgensjuksköterskor utbildade utanför EU/EES

Lunds universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för röntgensjuksköterskor utbildade utanför EU/EES. Syftet är att säkerställa att deltagaren har teoretiska och praktiska kunskaper som svarar mot kraven för svensk legitimation. Du kan anmäla dig till kunskapsprovet när din utbildning blivit granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut av Socialstyrelsen att göra provet.

Mer information om kunskapsprovet hittar du på Socialstyrelsen.se

Regler vid Socialstyrelsens kunskaps- och lämplighetsprov (socialstyrelsen.se)

Prioriteringsordning vid kunskapsprov

Kunskapsprovet består av två delar, en teoretisk och en praktisk. Det teoretiska provet måste vara godkänt innan det praktiska provet får genomföras.

Teoretiskt kunskapsprov

Det teoretiska provet består av tre delprov i Lund och Stockholm. Proven är på svenska, vilket innebär att uppgifterna ska besvaras på svenska om inget annat anges. Alla delprov görs på en och samma dag och man kan inte välja att avstå från något delprov för att göra det vid ett annat tillfälle. 

Delprov 1: Strålningsfysik. Provet innehåller frågor runt strålningsteknologi, strålningsbiologi och strålskydd, datortomografi samt magnetisk resonanstomografi

Delprov 2: Läkemedelsberäkning

Delprov 3: Radiologisk undersökningsmetodik. Provet innehåller frågor runt omvårdnad, relevant anatomi samt vanligt förekommande diagnostik inom kroppens olika organsystem samt handlande vid akuta situationer

Praktiskt kunskapsprov

Det praktiska provet anordnas vid det kliniska träningscentrat (Practicum Clinical Skills Centres) i Lund. Provet består av fem medicintekniska moment som en röntgensjuksköterska normalt utför i sitt arbete på en röntgenavdelning. Observera att detta är ett rent provtillfälle och att ingen undervisning sker i samband med detta. Det teoretiska provet måste vara godkänt innan det praktiska provet får genomföras. 

Information inför kunskapsproven

Information och anvisning inför kunskapsproven finns tillgänglig på lärplattformen Moodle, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Anvisningen är avsedd att vara ett stöd vid förberedelserna inför kunskapsproven och innehåller närmare information om kunskapsprovens olika delar samt ger förslag på litteratur som kan vara användbar för att eventuellt fördjupa eller uppdatera kunskaper inför proven.

Tid & plats för kunskapsproven

Teoretiskt kunskapsprov genomförs i Lund och Stockholm medan det praktiska kunskapsprovet endast genomförs i Lund. Antal provtillfällen för det teoretiska delprovet är fem respektive tre för det praktiska provet. Från det första provtillfället har du fem år på dig att genomföra hela kunskapsprovet.

De prov som du skrivit fram till och med 30 juni 2019 ska inte räknas in i det totala antalet prov som du har på dig. Efter 1 juli 2019 har du totalt fem försök på dig att klara provet.

Teoretiskt kunskapsprov

1 mars 2022 - anmälan senast 28 januari 2022
3 maj 2022 - anmälan senast 1 april 2022

20 september 2022 - anmälan senast 19 augusti 2022
15 november 2022 - anmälan senast 14 oktober 2022

Praktiskt kunskapsprov

4, 5 april 2022
16, 17 augusti 2022
19, 20 december 2022
Vi skickar kallelse till dig som är klar för praktiskt prov. I kallelsen framgår vilket datum som blir aktuellt.

Efter kunskapsprovet

Vid godkänt resultat: Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Lund universitet slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg.

Vid icke godkänt resultat eller saknat resultat: Om en provdeltagare blivit underkänd fem gånger på det skriftliga provet och tre gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt skriftligt och praktiskt prov inom fem år rapporterar Lunds universitet detta till Socialstyrelsen.

Anmälan

Anmäl dig till kunskapsproven & kurswebben via länken:
www.kunskapsprov.web.med.lu.se

När du anmält dig får du inloggningsuppgifter till den lärplattform som används till kunskapsproven skickat till dig. Observera att det kan ta ca en vecka för dig att få inloggningsuppgifterna eftersom Lunds universitet först måste kontrollera med Socialstyrelsen att du är behörig att genomföra proven. Anmälan ska ske senast angivet datum, fyra veckor innan provtillfället. Om du önskar avanmäla dig, meddela detta omedelbart till uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se. Om du inte avanmäler dig, räknas det som ett provtillfälle. 

Kontakt

 

Caroline Fredskilde

Caroline Fredskilde
Utbildningsadministratör
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se


 

Christina Landelius

Christina Landelius
Samordnare uppdragsutbildning
E-post: uppdrag_ihv [at] med [dot] lu [dot] se