Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tidigare år: Strokedagen

Strokedagen 2019

 

Dagens strokesjukvård & aktuell strokeforskning och framtiden

 • Inledning med Moderator Johan Wester och Strokeläkare Arne Lindgren, Dekanus Erik Renström, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet, Tf. Förvaltningschef Björn Lövgren-Ekmehag, SUS, Region Skåne, Professor Christina Brogårdh, StrokeSyd, Företagschef Andreas Nilsson Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
 • Akut strokelarm - vad händer före ankomst till sjukhus? - Ambulansöverläkare Åsa Granquist
 • Vad är stroke? Hur känner man igen stroke och hur behandla i akutskede? - Överläkare Gunnar Andsberg 
 • Stress, återhämtning och sömn? - Docent, psykolog Per Johnsson

 • Skyddar konsumtion av alkohol mot stroke? - Docent Jan Lillienau

 • Kost: Vilken kost och hur mycket? - Dietist Ylva Dernbrant

 • Motion: Hur mycket och på vilket sätt? - Fysioterapeut Ingrid Lindgren

 • Läkemedel: primär- och sekundärprevention - Professor Peter M Nilsson

 • Högt blodtryck vad är det? Och vad ska jag göra? - Allmänläkare Cecilia Ervander

Utdelning av Sparbanken Skånes Pris för masteruppsatser kring hjärnans sjukdomar

 • Veronica Hernström, Läkarprogrammet - Studier av personlighet och relationer hos patienter med avancerad terapi vid Parkinsons sjukdom
 • Klara Kjellerstedt, Läkarprogrammet - Att med magnetkamerateknik analyserat en specifik del av hjärnan – thalamus – hos patienter med schizofreni innan behandling insatts.
 • Elna Dickson, Biomedicineprogrammet - Utveckling av en experimentell modell hur microgliaceller i centrala nervsystemet kan aktiveras av olika stimuli av relevans vid Parkinsons sjukdom
 • Daniël T.H. Roelfs, Biomedicineprogrammet - Kartläggning med hjälp av EEG av regleringen av retbarhet i hjärnan vid schizofreni
 • Amélie Clarie Marie Tison, Biomedicineprogrammet - Experimentella studier av alternativa strategier att framkalla plasticitet för förbättrad rehabilitering och funktionsåterkomst vid stroke

Sparbanken Skånes Forskningspris

 • Nya riskfaktorer för hjärnblödning och hjärnhinneblödning - Forskare, ST-läkare Martin Söderholm

 


Strokedagen 2018

 


Innovation och framtiden för strokesjukvård

 • Inledning med Erik Renström, dekanus, Medicinska fakulteten, Björn Eriksson, förvaltningschef, Skånes universitetssjukvård, Cisell Eliasson, vice ordförande Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Tadeusz Wieloch, professor, StrokeSyd.
 • Vad är stroke? Hur känner man igen stroke och hur behandla i akutskedet? Med dr, överläkare Gunnar Andsberg

Nyheter inom stroke

 • Nya Nationella Riktlinjer 2018 - klarar sjukvården kraven? Professor, överläkare Bo Norrving
 • Trombektomi med utvidgat tidsfönster, Med. dr, överläkare Birgitta Ramgren
 • PFO-slutning. Med. dr, överläkare Martin Stagmo
 • Strokegenetik, Professor, överläkare Arne Lindgren
 • Nya träningsmetoder i rehabiliteringen efter stroke, Universitetslektor, docent, fysioterapeut Christina Brogårdh
 • Kvinnor och stroke, Docent, överläkare Christine Kremer

Livet efter stroke

 • Samtal mellan forskningssköterska Ida Berhin och patient

Aktuell strokeforskning

 • Kadmium – en ny riskfaktor för stroke? Professor Gunnar Engström
 • Förekomst av småkärlssjukdom i hjärnan – tänkbara riskmarkörer i en äldre befolkning, professor, överläkare Sölve Elmståhl
 • Hjärnans inflammatoriska celler och deras funktion vid stroke, universitetslektor, docent Tomas Deierborg
 • Utdelning av Sparbanken Skånes Forskningspris, vVD Anders Österberg, Sparbanken Skåne
 • Prisföreläsing: Uppföljning och återhämtning av stroke, Med. dr, specialistläkare Teresa Ullberg
 • Avslutning moderator Johan Wester

Strokedagen 2017

 


 
Dagens strokesjukvård & aktuell strokeforskning och framtiden

 • Hur känner man igen stroke och hur behandla i akutskedet? - överläkare Gunnar Andsberg
 • Rehabilitering efter stroke - universitetslektor Christina Brogårdh
 • Livet efter stroke -Samtal med en patient
 • Diskussion om strokevården i Skåne - Björn Eriksson, förvaltningschef Skånes universitetssjukhus, Jesper Petersson, Christina Brogårdh, Eva Månsson Lexell
 • Att förhindra återinsjuknande i stroke - professor Arne Lindgren
 • Nya nervceller i den gamla hjärnan och efter stroke - forskare Henrik Ahlenius
 • Nya riskfaktorer för hjärnblödning och subaraknoidalblödning - bitr. forskare Martin Söderholm
 • Riksstroke - en världsunik forskningsresurs - docent Jesper Petersson
 • Vad händer när ett blodkärl brister i hjärnan - kan vi utveckla bättre behandlingar? - professor Niklas Marklund
 • Utdelning av Färs & Frostas Forskningspris - Årets pristagare doktor Björn Hansen (länk till lu.se)

Strokedagen i Lund 2016

 


 
Dagens strokesjukvård & aktuell strokeforskning och framtiden

 • Vad händer i hjärnan vid stroke? - professor Tadeusz Wieloch
 • Hur kan man förhindra stroke? - överläkare Eva Ask
 • Hur känner man igen stroke och hur behandla i akutskedet? - överläkare Gunnar Andsberg
 • Livet efter stroke - en patient berättar
 • Nya rehabiliteringsmetoder - överläkare Hélène Pessah-Rasmussen
 • Stroke – kliniska och genetiska faktorers betydelse för: Risk, symptom och återhämtning - professor Arne Lindgren
 • Det vulnerabla karotisplacket: uppkomstmekanismer och tekniker för imaging - professor Isabel Goncalves
 • Förbättrad funktion efter stroke med hjälp av omprogrammering av celler och transplantation - professor Zaal Kokaia (presenteras av professor Olle Lindvall)
 • Nya rehabiliteringsmetoder för att förbättra arm- och handfunktionen efter stroke - univ. lektor Christina Brogårdh
 • Utdelning av Färs & Frostas Forskningspris - sjukgymnast Ingrid Lindgren