Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ny behandling och diagnostik för hjärnhinneinflammation

Att på ett tidigt stadium, diagnostisera bakteriell meningit (hjärnhinneinflammation) är svårt. Rätt diagnos måste ställas snabbt för att förhindra svåra följdsjukdomar såsom förlamning och dövhet. Den skenande antibiotikaresistensen är ett problem, utan verksamma antibiotika kan vi inte behandla dessa patienter.

Vid Medicinska fakulteten har vi identifierat en helt ny sjukdomsmekanism vid meningit, som bidrar till sjukdomens allvarlighetsgrad. Neutrophil Extracellullar Traps (NETs) bildas genom att de vita blodkropparna (neutrofilerna) försöker hämma infektionen.

Medicinförpackningar uppställda på trädisk.

Normalt är NETs gynnsamt för patienten men om infektionen inte kan kontrolleras sker en överproduktion av NETs som leder till att immunförsvaret överreagerar och skadar kroppens egna celler och organ. Fyndet av NETs vid meningit är viktigt som en potentiell diagnostisk biomarkör, dvs om ämnet hittas i blodet visar detta att personen är sjuk. Vi har även hittat nya läkemedelskandidater (som ej är konventionella antibiotika) som löser upp dessa NETs. I djurmodeller leder den nya behandlingen till att kroppens eget immunförsvar förstärks, bakterierna dödas och försöksdjuren överlever även utan antibiotikabehandling.

Stärkta av dessa fynd vill vi förstå meningits uppkomst. Vi vill nu samla in ryggmärgsvätska från patienter med olika former av sjukdomen. Genom att analysera ryggmärgsvätskan och mäta mängden NETs före och efter behandling och hoppas vi identifiera nya sjukdomsspecifika ämnen. Sådana ämnen skulle också kunna fungera som diagnostiska markörer och lägga grunden för att utveckla ett snabbtest. Om något eller några av de identifierade ämnena också kan bevisas vara nyckelspelare i att sjukdomen fortskrider, kan det eller de också utgöra mål för framtida behandling.

Mål

  • Identifiera nya sjukdomsspecifika ämnen som kan fungera som diagnostiska markörer vid meningit och användas för att utveckla ett snabbtest
  • Om något eller några av de identifierade ämnena visas vara viktiga i sjukdomens utveckling, kan det eller de också utgöra mål för framtida behandling
Sidansvarig:

Var med och bidra

Bild på jordklotet tagen från rymden.

Kontakta Emma Roybon
Emma [dot] Roybon [at] med [dot] lu [dot] se eller ring +46 46- 222 72 18