Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Individorienterad medicin skapar nya förutsättningar

Vi saknar idag verktyg för att avgöra hur varje individ som drabbats av sepsis bäst skulle behandlas utifrån det unika i varje patients sjukdomssituation (är det bakterier eller virus; var i kroppen sitter det; hur länge har det pågått; samt genetiska faktorer). Istället behandlas alla patienter enligt samma modell.

Vi vill genom att använda prover från patienter med välkarakteriserad sepsis identifiera proteinuttrycksprofiler i blodplasma. De kan liknas vid ett slags ”fingeravtryck” för de olika tillstånd som tidigare klassats som en och samma sjukdom. Med masspektrometri, en kraftfull storskalig teknik, kan ett stort antal proteiner identifieras på en och samma gång. Målsättningen är att definiera mätbara faktorer direkt i blodet för att kunna dela in sepsissjuka patienter i grupper utifrån deras proteinuttrycksprofil. Detta görs efter analysen av blodet, genom bioinformatiska beräkningsmetoder som skiljer likheter från skillnader i profilerna.

Närbild på två händer som håller trave med odlingsplattor.

Indelningen av patienter i väldefinierade grupper ger oss möjlighet att testa olika behandlingsstrategier i kliniska prövningar. När behandlingen anpassas utifrån gruppindelningen har behandlingen större chans att ge positiva effekter för de enskilda patienterna. Det långsiktiga målet är att utveckla en mer ändamålsenlig individuellt eller gruppanpassad behandling i samarbete med sjukvården

Mål  

  • Definiera mätbara faktorer direkt i blodet för att kunna dela in sepsissjuka patienter i grupper utifrån deras proteinuttrycksprofil

  • Utveckla en mer ändamålsenlig individuellt eller gruppanpassad behandling i samarbete med sjukvården

Sidansvarig:

Var med och bidra

Bild på jordklotet tagen från rymden.

Kontakta Emma Roybon
Emma [dot] Roybon [at] med [dot] lu [dot] se eller ring +46 46- 222 72 18