Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicinska fakulteten forskar för att människor, i Sverige och globalt, ska få ett bättre och friskare liv. Vi kan inte göra viktiga forskningsframsteg på egen hand. Vi är beroende av organisationer, stiftelser och privatpersoner för samarbete och ovärderligt stöd.

Väggskulptur av ett träd med donatorers namn ingraverade i löven. Foto.

Tillsammans bidrar vi till att hitta nya lösningar på de globala hälsoutmaningarna.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till våra generösa donatorer:

Birgit Ekelund

Birgit Rausing

Bo & Annica Uddenäs

Bröstcancerföreningen Victoria Östra Skåne

Crafoordska stiftelsen

Emily Knobloch and Robert Berlin

Eric K. Fernströms Stiftelse

Evy och Gunnar Sandbergs stiftelse

Expandia Moduler AB

Familjen Kamprads stiftelse

Fanny Ekdahls stiftelse

Göran och Birgitta Grosskopf

H. Lundbeck AB

Inga och John Hains Stiftelse för Vetenskaplig Medicinsk forskning

Ingrid och Sverker Perssons stiftelse

Jan Hains Stiftelse för Vetenskaplig Klinisk Medicinsk Forskning

Johanniterorden i Sverige

John och Augusta Perssons stiftelse för vetenskaplig medicinsk forskning

Kerstin & Hasse Perssons Fond för forskning om Hirschsprungs sjukdom

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

Lars Jeppsson

Lena Däldborg för forskning om regenerativ neurobiologi

LMK- stiftelsen

Maja och Erik Lindqvists stiftelse

Mats Paulssons stiftelse

Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande

Pia Ståhls stiftelse

Sjöbergsstiftelsen

Sparbanksstiftelsen Finn

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Stiftelsen för Parkinson - Shaking Generation

Stiftelsen Ribbingska Sjukhemmets Minnesfond och Föreningen för Äldrevård och Gerontologi

Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond

Syskonen Eva och Göran Bundys stiftelse till stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet

The Bo and Kerstin Hjelt Diabetes Foundation

Till minne av Hiroshi Ogura

Till Minne av Göran

Torsten och Elsa Segerfalks stiftelse

Ulf och Håkan Andersson med familjer

Viveca Jeppsson

Åsa Neering

 …och alla övriga organisationer, stiftelser och privatpersoner som bidrar med stöd så att vi tillsammans kan hitta nya lösningar på de globala hälsoutmaningarna.

Varmt tack även till våra anonyma givare!

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Tack!