Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Pristagare 1996-2018

2018

  • Maiken Nedergaard, "för sin revolutionerande upptäckt av hjärnans eget reningsverk, det glymfatiska systemet. Hennes upptäckt och utforskning av detta har ökat vår förståelse för hur hjärnan under sömn gör sig av med skadliga produkter och därmed skyddar hjärnan från sjukdom”.
  • Pressmeddelande Maiken Nedergaard

2017

  • Jonas Frisén, ”för sin banbrytande forskning om hur celler omsätts och förnyas i vuxna organ, såsom i nervsystemet och hjärtat”.

2016

  • Professor Jiri Bartek och professor Jiri Lukas

2015

  •   Professor Jens Juul Holst

“För upptäckten av hormon i mag-tarmkanalen och deras reglering av kroppens blodglukosnivå, vilket lett till ny behandling av diabetes.”

2014

  •  Professor Per Brandtzaeg

“För upptäckt av nya mekanismer för antikroppars passage genom kroppsvävnader, vilket möjliggjort nya angreppssätt att förebygga och behandla infektion och kronisk inflammation”

2013

  • Professor Leif Groop

"För sina pionjärinsatser inom kartläggningen av ärftliga faktorer och sjukdomsmekanismer vid en av vår tids stora hälsoproblem, diabetes"

2012

  • Professor Peter Arner

"För att med sina nyskapande strategier och på ett kreativt sätt ökat förståelsen för den mänskliga fettvävens funktion och reglering och dess stora betydelse för hälsa och sjukdom"

2011

  • Professor Anders Björklund

"För nydanande forskning inom neurobiologi med speciell inriktning mot förståelse av sjukdomsmekanismer och kreativ utveckling av nya behandlingsformer vid Parkinson sjukdom"

2010

"För sina banbrytande upptäckter rörande fibronektin och andra matrixproteiner av stor betydelse för diagnostik och behandling av tumör- och virussjukdomar"

2009 

"För sina upptäckter av cellkärnereceptorer och sin banbrytande forskning kring deras betydelse för flera folksjukdomar"

2008 

”För deras banbrytande studier av de mekanismer i hjärnan som bestämmer vår position i rummet”

2007 

"För grundläggande cytogenetiska och molekylärgenetiska studier som visat att kromosomavvikelser och genförändringar är av avgörande betydelse för diagnostik, terapival och prognosbedömning i både hematologiska cancersjukdomar och solida tumörer"

2006 

"För hennes klarläggande av molekylära, genetiska och funktionella orsaker till svåra ärftliga sjukdomar"

2005

"För hans klarläggande av mekanismerna för lymfkärlens bildning. Potentiell betydelse för reglering av immunsystem, bekämpning av infektioner och spridning av cancer"

2004

"För hans banbrytande forskning om koleratoxinets verkningsmekanism som lett till utveckling av orala vacciner med breda applikationer"

2003 

"För pionjärinsatser inom virologi särskilt vad gäller virus receptorer, viral replikation och bildandet av mRNA genom splicing"

2002 

"För sina teoretiska och praktiska bidrag till behandling av blödarsjuka"

2001 

"För deras banbrytande insatser inom diabetesforskningen"

2000 

"För klarläggandet av en ny antibakteriell princip av stor och generell biologisk betydelse"

1999 

"För grundläggande studier av proteinspjälkningens betydelse för tumörtillväxt".

1998 

"För sina grundläggande studier av bakteriers sjukdomsframkallande egenskaper".

1997 

"För sina banbrytande studier av redoxiner - enzymer av central betydelse för cellens livsfunktioner".

1996 

"För hans banbrytande upptäckter rörande blodets koagulation".

Sidansvarig: